Om Presseveteranene

Styret i Samarbeidsorganet

Leder:Tore Sjølie, 916 63 999

E-post: tore-sj@online.no

Nestleder: Wibecke Lie, tlf . 911 91 319, E-post:wibecke.lie@gmail.com

Sekretær/forretningsfører: Bjørn Davidsen

Styremedlem: Johanne Grieg Kippenbroeck, 926 04 070. E-post: johanne@kippenbroeck.com

Varamedlem: Borge Otterlei

Varamedlem: Arvid Christensen

Organisasjonsnummer:

998 371 937

Tore Sjølie

født i 1945 og bosatt i Rælingen. Har jobbet i Glåmdalen, Hamar Stiftstidende, Kongsvinger Avis og Østlendingen før han begynte i Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad i 1970. Ble i 1979 ansatt som faglig sekretær i Norsk Journalistlag og ble der til han ble pensjonist. Tore er gift med Ragnhild Sjølie og har 2 barn og 4 barnebarn. Tore er styremedlem i Presseveteranene i Oslo. Han har ansvaret for Presseveteranlagets  hjemmesider og medlemskartotek.

Wibecke Lie

er født i Bergen i 1942. Er utdannet sekretær og begynte i NTB i Oslo som redaksjonsassistent i 1970. Fra 1980 journalist på innenriks i NTB, både som reporter, deskmedarbeider og redigerer fram til hun gikk av med pensjon i 2009. Hadde også ansvar for byråets kongedekning i mange år. Wibecke er gift med Bernt, har to barn og fire barnebarn.

Wibecke har vært styremedlem i NTBs redaksjonsklubb,  klubbens representant i NTB-styret og med i  styret i OJ  i flere år, blant annet som nestleder.

Bjørn Davidsen

Forretningsfører

Bjørn Davidsen, 91768579,

E-post: bamsebd@hotmail.com

født i Bergen 1948, bosatt i Arendal. Startet pressearbeidet som frilans for Bergens Arbeiderblad i 1967. Arbeidet fra 1970 i båtbladet Sjøsport og siden i Gula Tidend. Var sosialkonsulent i Vestlandske Blindeforbund fra 1977 og ut 1980. Siden redaktør for døvblindes dagsavis Punktnytt og Døvblindes ukeblad med base Arendal, fram til pensjonering i 2011. Var medlem av Offentlig utvalg for blindeskrift (punktskrift) i 16 år. Har som pensjonist vært delforfatter av to, snart tre, bøker om okkupasjonstiden - og i tillegg bidratt med en rekke historiske artikler i Bergensposten, utgitt av Statsarkivet i Bergen. Bjørn har to døtre og tre dattersønner, pluss en bonus-datterdatter. Har vært medlem av Presseveteranene i Agder siden ca. 2009, og var en periode styremedlem.

Johanne Grieg Kippenbroeck

er bosatt i Bergen og ble valgt som styremedlem i på landsmøtet i 2018.

Født i 1938.

Journalist, senere red sekr og redaksjonssjef i Bergens Tidende, journalist i Alle Kvinner, fiction-redaktør i Vi Menn, ansvarlig redaktør i Vi over 60, journalist i Mediebedriftenes Landsforening. Har dessuten vært pressesjef for Festspillene i Bergen.

Har vært viseformann i Pressens Lederprogram, medlem av Narvesenkomiteen, medlem av Eierstrukturutvalget og en rekke andre utvalg som representant for NJ og NR.

Arbeider som byguide i Bergen i turistsesongen.

Enke. To barn og fem barnebarn.


Borge Otterlei

Borge Otterlei,E-post: borgeotterlei@gmail.com


Tlf: 97053283


Arvid Christensen

Varamedlem

Arvid Christensen, E-post: arvich@online.no, Tlf: 91191938

Startet den journalistiske løpebanen som lærling i Nybrott i Larvik i 1961  og jobbet deretter i Sunnmøre Arbeideravis 1967-1969 og Vestfold Arbeidblad  1969-1983. Etter to år som politisk journalist i Arbeiderpartiet, ble han i 1985 ansatt som fagbladredaktør i Posthornet  - medlemsbladet for de to daværende postforbundene i LO Stat. Fra 1995 til 2003 var ansatt som regional informasjonssjef i Posten før han avsluttet det aktive yrkeslivet som redaktør og seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap fra 2003 til 2011.