Landsmøtet i Gdansk

Landsmøtet i Gdansk 9. - 11. juni

Fra debatten som Håvard Narum ledet. Fra venstre tolken  Agnieszska,  Sebastian Lupak,  Håvard, Macieij Kozuszek og tolken Aleksandra.

Nærmere 100 presseveteraner mange med ledsagere deltok på Landsmøteturen til Gdansk i Polen. En interessert gjeng som lot seg både «gavne og fornøie» som det heter i Presseveteranenes formålsparagraf. 

Under landsmøtet ble hele styret for Samarbeidsorganet,  med Øyvin Norborg som styreleder gjenvalgt. De øvrige i styret er Lars Strand, kasserer, Wibecke Lie, nestleder og Tore Sjølie, styremedlem og Johanne Grieg Kippenbroeck, vararepresentant..Følgende ble også valgt:

Revisor

Helge Svein Halvorsen.

Valgkomite

Harald Kjølås, Ellen Marie Jensen Arefjord, Egil Remi Jensen


Landsmøtet la inn en regulering av vedtektene, som fastslår at forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal fremmes gjennom klubbene og være styret for Samarbeidsorganet i hende senest fire uker får landsmøtet.

Landsmøtet vedtok også å be det nye styret nedsette et vedtektsutvalg som til neste landsmøte skal gå gjennom vedtektene og fremme forslag til eventuelle endringer.

Forslagene fra forslagsstillerne i Oslo og Vestfold ble enten avvist eller sett i sammenheng med det kommende vedtektsutvalgets arbeid.

Landsmøtets politiske høydepunkt ble debatten som Håvard Narum ledet. Der deltok en journalist fra den regimetro siden og en fra den motsatte siden. Debatten levenet liten tvil om at det er store motsetninger i det politiske liv i Polen i dag. Pressens arbeidsforhold preges av disse motsetningene, og vår alles helt Lech Walesa beskrives i svært negative ordelag i enkelte av leirene. Ikke minst påstandene om at han var russiske agent er svært seiglivede og fremheves stadig av hans motstandere.

VELLYKKET LANDSMØTE I GDANSK


Av Wibecke Lie


-At gavne og fornøie, heter det i Presseveteranenes statutter. Etter landsmøtet i Gdansk 8. – 10. juni 2017 kan vi slå fast at begge deler ble oppfylt.


Til sammen 93 deltakere, medlemmer og ledsagere, så ut til å hygge seg i hverandres selskap. Noen bare i de tre «offisielle» landsmøtedagene, mens andre utvidet oppholdet med opptil flere ekstra dager. Takket være våre eminente, norsktalende guider og hjelpere, Aleksandra og Agnieszska, kan vi trygt kalle oppholdet en suksess. (Takk til Siri Strand som først kom i kontakt med disse herlige kvinnene som har gjort det til sitt levebrød å ta seg av nordmenn på tur med sitt lille firma «Gdansk With us – more than sightseeing»).


Landsmøte-hotellet Radisson Blu lå sentralt til i gamlebyen og var det perfekte utgangspunkt for turer i nærområdet. Restauranter, hyggelige barer, vakre bygninger og interessante museer fant vi i gangavstand. Skulle vi lenger, fraktet to behagelige busser oss rundt i området.


På programmet fredag sto velkomstlunsj på hotellet, vandring i gamlebyen og  etterfølgende middag, også den på hotellet. Lørdag startet med landsmøte på hotellet med etterfølgende debatt. Håvard Narum (tidligere NTB, Aftenposten og NRK) ledet debatten mellom de to polske journalistene, Sebastian Lupak og Macieij Kozuszek, fra hver sin kant av den polske, politiske pressen. Og her snakker vi debatt med virkelig høy temperatur og politisk uenighet! Blant annet ble nobelpris-mottaker Lech Walesa omtalt som Polens store helt av den liberale parten, og uten blygsel betegnet som kjeltring og KGB-agent av den regjeringstro debattanten. Og det sier vel det meste om debatten.


Noe ør i hodet etter den opphetede debatten var vi klare for en busstur til badebyen Sopot og en hyggelig lunsj på stranden. På veien dit fikk vi overvære en fantastisk orgelkonsert i Oliwa-katedralen, der bl.a. Grieg sto på programmet, og etter lunsjen var det tid til en vandring i Sopot på egenhånd for dem som ønsket det.


På hjemveien til hotellet ble det tid til besøk på Solidaritetsplassen og Leninverftet, også det en stor opplevelse.


Underveis fikk vi lære masse om hvordan folk i Polen lever. Og hvis noen lurer på hvem som «bygger Polen» når «alle» de polske bygningsarbeiderne jobber i Norge og andre europeiske land, så kunne guidene fortelle at det er det bulgarske arbeidsfolk som gjør. For de tjener mer i Polen enn i hjemlandet Bulgaria.


Lørdag kveld var det fire retters festmiddag på restaurant Brovarnia, som er en del av et ombygd havnelager ved elven Wisla. Her er det også et mikrobryggeri, og de som valgte øl til maten angret ikke på det. Per Egil Hegge, en ikke ukjent redaktør og språknerd, holdt kveldens festtale. Dessverre var det vanskelig for enkelte å høre hva som ble sagt, for i restauranten i underetasjen var det nemlig TV-overføring av landskampen i fotball mellom Polen og  Romania (Polen vant 3-0!).


Været under oppholdet var i en klasse for seg – sol og gode sommertemperaturer, i hvert fall fram til mandag ettermiddag, da de fleste reiste hjem. Og utenom selve landsmøteprogrammet var det nok å ta seg til. Noen (kanskje de fleste) valgte en båttur på elven ut til Westerplatte, der 2. verdenskrig startet, mens andre tok en tur til nabobyen Gdynia. Det nye krigsmuseet i Gdansk, med sin spesielle arkitektoniske form, fikk også norske presseveteraner på besøk.


Og ellers var grått hår, spaserstokker, krykker og rullestoler ingen hindring for gode opplevelser i vakre Gdansk, der verken god mat eller godt drikke fikk alarmen til å gå i lommeboken! Hit kommer vi gjerne tilbake. Men neste år møtes vi Halden, der Østfold-klubben står som vertskap for landsmøtet i 2018.
Innkalling til årsmøte for Presseveteranenen i Norge 2017


Styret for Presseveteranene i Norge innkaller til årsmøte i Hotel Radisson Blu i Gdansk, Polen lørdag 10. juni 2017 kl. 08.30 PRESIS


Dagsorden:

1. Årsmelding (vedlagt)

2. Regnskap

3. Innkomne forslag

4. Valg – forslag fra valgkomiteen fremmes på møte

5. Tid og sted for neste landsmøte


De enkelte klubbstyrene


Etter vedtektene har presseveteranklubbene med under 20 medlemmer rett til to delegater

Klubber med mellom 20 og 40 medlemmer tre delegater

Klubber med mellom 40 og 80 medlemmer fire delegater

Klubber med mer enn 80  medlemmer fem delegater

I tillegg kommer leder i hver klubb


Etter de siste medlemslister, vil klubbene ha følgende antall delegater på landsmøtet:

Oslo og Akershus 5 + leder

Agder, Hordaland og Vestfold 4 + leder

Innland, Møre og Romsdal, Telemark og Østfold 3 + leder

Trøndelag og Bodø 2 + leder


Det forutsettes at det enkelte klubbstyre oversender disse papirene til delegatene.


I tillegg møter samarbeidsorganets styre, valgkomiteens leder, og revisor på årsmøtet.


Vi ber om at hver enkelt klubb før åpningen av årsmøtet leverer styrets sekretær en liste over navn på klubbens delegater.


Styret for Presseveteranene i Norge


Øyvin Norborg

leder 

   
Forslag til årsmøtet:


Forslag fra 3 i Oslo

Grethe Horn Mathismoen, Vidar Ystad og Åse Tveiten hadde foreslått følgende til årsmøtet i Oslo.    De ønsket at Oslo skulle fremme for Samarbeidsorganet:

1. Samarbeidsorganet inviterer klubbene til å komme med forslag på kandidater til arbeidsutvalg og valgkomite.

2. Samarbeidsorganet sender ut innstillingen fra valgkomiteen til klubbene før årsmøtet.

3.  Samarbeidsorganet publiserer på nettet oversikt over påmeldte deltakere til landsmøtet så snart påmeldingsfristen er ute.

Grunngiving: Dette er tiltak som vil kunne aktivisere klubbene og medlemmene. Det er også i tråd med gode tradisjoner i mange lag og organisasjoner. Forslaget krever ingen lovendring.

4.  Vi foreslår også at styret i Oslo/Akershus innkaller til møte med de påmeldte når sakspapirene foreligger, slik at det er avgjort i god tid hvem som skal være delegater, med tale- og stemmerett.


Oslo-styrets innstilling som ble vedtatt mot 3 stemmer:

Styret i Presseveteranene i Oslo og Akershus foreslår at forslagstillerne retter forslaget direkte til Samarbeidsorganet, siden det i hovedsak gjelder Samarbeidsorganets interne arbeidsmetoder og tradisjoner.

Forslaget er fremmet for samarbeidsutvalget av de tre.Forslag fra Vestfold

Vi ønsker å komme med et tilleggsforslag til det som er dagens ordlyd angående valg:

Årsmøtet velger hvert år et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, ett medlem med ansvar for nettsektoren, sekretær/forretningsfører og varamedlem. Ett medlem skal være fra det sentrale Østlandsområdet. Samarbeidsorganet skal virke som valgkomite og komme med forslag til de tre medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Forslag til vedtektsendring vedrørende valg:

Bakgrunn: Styret i Presseveteranene i Vestfold ønsker i at Samarbeidsorganet i god tid før landsmøtet sender en oversikt over hvem som er på valg.  Klubbene bør også få anledning til å komme med forslag til styremedlemmer og valgkomite. Nye kandidater bør presenteres i Presseveteranen med navn, bilde og klubbtilhørighet. Dette for å øke engasjementet i klubbene og forhåpentlig føre til en større spredning av medlemmer i arbeidsutvalget/valgkomiteen.

Dagens situasjon gjør det prinsipielt umulig å komme med forslag til nytt styre. Benkeforslag uten å ha snakket med en eventuell ny kandidat er ingen god løsning.

Den sittende valgkomiteen bør også på eget initiativ ta kontakt med hver enkelt klubb for å sikre god kommunikasjon.


Forslag til vedtak:

Klubbene skal i god tid før landsmøte gis anledning til å komme med forslag på kandidater til styre og valgkomite.


Den nye ordlyden blir da som følger:

Klubbene skal i god tid før det årlige landsmøte gis anledning til å komme med forslag på kandidater til styre og valgkomite. På årsmøtet velges et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, ett medlem med ansvar for nettsektoren, sekretær/forretningsfører og varamedlem.

Ett medlem skal være fra det sentrale Østlandsområdet.

Sittende valgkomité kommer med sin innstilling til landsmøtet. Videre kommer Samarbeidsorganet med forslag til de tre medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.


 

Neste forslag trenger antagelig ingen vedtektsendring, men er en vennlig henstilling til arrangørene:

I forkant av landsmøtet bør klubbene få tilsendt en deltagerliste med navn og klubbtilhørighet.


Med vennlig hilsen

Randi JohnsenJanke Mürer

Styreleder PiVsekretærReferat fra klubbledermøte i Gdansk

Referat i stikkords form:


Øyvin ønsket velkommen, og ba om korte statusrapporter fra klubbene. Han savnet representanter fra Bodø og Trøndelag.


Oslo: Har 200 medlemmer som har betalt. Møter hver 14. dag. Høstens program starter med Frank Aarrebrot i september.


Vestfold. Er 75 betalende, jevnt sig med nye. Møte en gang i måneden. 20-30 frammøtte. Har lov å ha med ledsager. Etterlatte ledsagere får være med i klubben. Betaler veldig sjelden for lån av lokaler.


Agder. Sandvand ute av styret. Ikke greidd å skaffe ny leder. Rekruttering er den store utfordringen. 63 medlemmer. Ingen fra styret med her. Møte en gang i måneden.


Telemark. Sporadiske møter. Oppslutningen er et problem


Tromsø. Mange av de som er aktuelle er ikke i Tromsø om vinteren, de bor i Spania, Sverige, Mange slutter i pressen før de blir pensjonister.


Bodø regner seg som en samling, med veileder og kasserer og møtes en gang i måneden på en restaurant.


Bergen: Sogn og Fjordane er et ødeområde. 57 i Bergen. Stabilt medlemstall. Ca. 1 møte måneden, driver på lavkost. Drar på besøk.


Innlandet. (Hedmark og Oppland). Låner et «Chambre separe» med rabatt på øl og vin til møtene. Nystartet klubb, har egen lukket Facebook gruppe med mange deltakere, og aktiviteten ser ganske grei ut.


Østfold. 35 medlemmer. Halvparten møter på møtet. Herreklubb for 70 åringer. 3 møter i halvåret, den siste mandagen i måneden. Foredragsholder fra egne rekker populært. Jørn Enger fortalte sist om fotballfylket som nesten forsvant.


Møre og Romsdal. Borge Otterlei fortalte om de tiltakene som de har satt i verk. Man mener det må satses på små regionale klubber. 

Fast møtedag i måneden, kl. 1100 på et hotell. Oppe i 36 betalende medlemmer. Møte med skupvinneren i år, om tvangsbehandling av psykiske medlemmer var godt besøkt. Møte om bompenge-systemet i Ålesund også populært. Samarbeid med Sunnmørsposten fører til at møtene er rimelige å arrangere.

Inviterer alle medlemmer av journalistlaget med på enkelte møter.200 kroner i året i kontingent.


Etter «runden» vekslet man erfaringer, ideer og planer. Debatt rundt bordet med forskjellige temaer og forslag.

•Invitere flere fra lokallagene, aktive, til møtene

•Samarbeid med NJs lokallag og NR lokalt.

•Lister fra NJ mulig

•Foredragsholdere i Oslo får 500 kroner i gavekort. 

•Ringe til mulige kandidater, medlemsverving

•Innlandet har egen Facebook gruppe, mange diskusjoner der.

•Oppgave å rekruttere folk til å drive laget videre.

•Litt kontrovers er sundt

•Noen har med ektefeller, men de plukker nok litt til hvilke møter ektefeller kommer.. De velger ut fra programmet.

•Kombinerer styremøtene med medlemsmøtene. Da kommer i alle fall styremedlemmene på møtene.

Oppsummering:

•Bredt spekter. Allsidige temaer

•Sosiale treffpunkt, viktig.

•Kombinasjon av dagsmøter og kveldsmøter.

•Lister fra NJ viktige

•Ta kontakt med redaksjonsklubbene, få vite hvem som har forsvunnet fra redaksjonene.

•Møter kl. 1100


Øyvin Norborg oppsummerte kort og konkluderte med at synes det er liv laga, alle klubbene som var med i fjor er med i året.

Tore Sjølie orienterte om Samarbeidsutvalgets hjemmeside www.presseveteranene.no, og medlemsbrevene som sendes på e-post og behovet for å ha korrekte medlemslister med e-post til enhver tid.


Til stede:

Randi Johnsen, Vestfold

Ellen M Jensen Arefjord, Oslo og Akershus

Johan Chr. Sandvand, Agder

Finn Arne Eriksrud, Innlandet

Borge Otterlei, Møre og Romsdal

Vigdis Bendiktsen, Tromsø

Odvar Aasen, Østfold

Rune Valderhaug, Bergen

Per Solli, Telemark

Øyvin Norborg, styreleder

Lars Strand, sekretær/kasserer

Wibecke Lie, styremedlem

Tore Sjølie, styremedlem
Samarbeidsutvalgets årsberetning


ÅRSMELDING 2016 FOR PRESEVETERANENE I NORGE


2016 ble et år med jevnt over god aktivitet i våre ti klubber. Vi merker oss imidlertid at vi har en tilbakegang på 130 medlemmer. I 2015 var det registrert 645 medlemmer Nå er medlemsstokken redusert til 529.

Tilbakegangen skyldes både en reell reduksjon, men også at flere klubber har strøket medlemmer som ikke har betalt kontingent.

Styret ser imidlertid dette som en positiv utfordring for hver enkelt klubb.

Antall mulige medlemmer er større enn noen gang før. Det skyldes oppsigelser og pakkeløsninger i de fleste redaksjoner. Flere klubber har allerede grepet fatt i denne muligheten, men økningen har dessverre vært langt lavere enn forventet.

En vesentlig årsak er at mange av mulige nye medlemmer mellom 62 og 67 år ikke føler seg som pensjonister og svarer ofte «jeg skal tenke på å bli medlem når jeg passerer 70».

Et viktig spørsmål i 2017 blir da – hvordan kan vi friste disse «yngre» som vi så gjerne skulle ha med. Sett gjerne av et møte hvor klubbens fremtid tas på alvor. Inviter gjerne de potensielle medlemmene hvis mulig.

Det er også viktig i det jevne klubbarbeid at styrene engasjerer seg og tar vare på det enkelte medlem. Det må være et mål at møtene både "gavner" og "fornøier", som det heter i statuttene.

Vi er fortsatt bekymret for den økonomiske utvikling. Riktignok fikk vi omtrent samme beløp for 2016 fra NR og NJ som for 2015. Men det er ikke mer enn at vi fortsatt trår vannet.

Vi minner om at Samarbeidsutvalgets styre mer enn gjerne bistår med ideer og tanker når klubbene ønsker behov for nærmere kontakt.


Landsmøtet

Landsmøtet for Presseveteranene 2016 ble avviklet i Sandefjord 3. til 5. juni. Det var lagt opp til et omfattende og interessant program av en komite med klubbleder Randi Johnsen i spissen.

Etter lunsj fredag ble de 100 deltagerne busset til Midtåsen – hvor skipsreder Anders Jahre holdt hus. Audun Tjomsland holdt et uhyre interessant foredrag under tittelen «Hvilke papirer brente Anders Jahre i peisen». Etter foredraget og spørsmålsrunde var det lagt opp til omvisning på Midtåsen med besøk i Knut Steens vakre skulpturpaviljong. Her var Trygve Andersen omviser. Fredagen ble avsluttet i med grillparty og meget populær underholdning av det frodige koret Hvalkjæften.

Lørdagen startet med det tradisjonelle landsmøtet som var raskt avviklet. Konsernsjef i Jotun, Morten Fon, orienterte om hvordan selskapet møter korrupsjonsutfordringer. NRK-veteran Christian Borch var engasjert som kåsør rundt temaet «Når pressefriheten trues med våpen».

Etter lunsj fortsatte lørdagen med tur i den restaurerte hvalbåten «Southern Actor». Deretter besøk på Hvalfangstmuseet.

Festmiddagen ble avviklet på Park Hotel. Her dukket Vestfold Operakor opp med operasangeren tenoren Thomas Ruud som solist. Presseveteranenes æresmedlem, Trygve Moe, holdt kveldens hovedtale, og ble hyllet med stående applaus.

Samarbeidsorganets mangeårige nestleder Ada Schwabe Einarsen hadde frasagt seg gjenvalg og ble takket av for sin gode innsats av Samarbeidets leder Øyvin Norborg.

Randi Johnsen ble overrakt blomster som takk for vellykket gjenomført landsmøte


Utsendinger

Følgende utsendinger for respektive klubber deltok på årsmøtet:

Agder: Svein Erik Hellvik, Egil Remi-Jensen, Wibecke Lie, Fridtjof Øverland

Hordaland: Rune Valderhaug (leder), Magne Reigstad, Christian Stabell, Alf Riple, Sverre Moe

Møre og Romsdal: Borge Otterlei, Harald Kjølås

Innlandet: Finn Arne Eriksrud

Trøndelag: Herman Valeur, Ragnhild Valeur, Ada Schwabe Einarsen

Telemark: Per Solli, Rolf Nilsen

Oslo og Akershus: Anicken Juell Skogseth, Bernt Lie, Tor Axelsen, Annemor Møst, Grethe Horn Mathismoen, Ellen Marie Arefjord (leder)

Vestfold: Randi Johnsen (leder), Janke Mürer, Tore Sandmoe, Arvid Christensen, Audun Tjomsland

Østfold: Oddvar Aasen (leder), Nils E Øy, Ottar Ask

Revisor Helge Svein Halvorsen hadde meldt forfall

Styret i Samarbeidsutvalget var representert ved Øyvin Norborg (leder) og Lars Strand.


Valg

Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling til valg av styret:

Øyvin Norborg, leder (gjenvalg), Wibecke Lie, nestleder (gjenvalg), Tore Sjølie, ansvarlig for nettsektoren (gjenvalg), Lars Strand, sekretær og forretningsfører (gjenvalg), Johanne Grieg Kippenbroeck, vararepresentant (gjenvalg).

Revisor: Helge Svein Halvorsen (gjenvalg)

Valgkomiteen: Egil Remi-Jensen, leder (gjenvalg), Annemor Møst (gjenvalg) og Harald Kjølås (gjenvalg)
Regnskap

De samlede inntekter i 2016 var 204 273, mot vel 220 000 i 2015. Tilskuddet fra Norsk Journalistlag fortsetter å falle og er hovedårsaken til inntektsnedgangen – fra 135 000 i 2015 til 105 000. Tilskuddet fra Norsk Redaktørforening er på tilsammen 82 900, nøyaktig samme som i 2015. Nytt av året er et tilskudd fra NRK på 10 000 kroner. I tillegg er det dukket opp en gammel DNB-konto som tilførte oss 5520 kroner. Renteinntektene var 853 kroner.

De samlede utgifter i 2016 var på 226 075 – mot 294 719 i 2015. Underskuddet i 2016 ble på 21 802. Samarbeidsutvalget arbeider for stadig å tilpasse våre aktiviteter til vår nye inntektshverdag.


Presseveteranen

Papirutgaven ble nedlagt i 2015 og vi gikk i 2016 over til å lage hjemmeside: www.presseveteranen.no 2016. 

I tillegg lager vi et medlemsbrev som sendes alle medlemmer med e-post. Omleggingen er blitt godt mottatt blant medlemmene, mens medlemmer uten tilgang på e-post er avhengig av at "noen" printer sidene ut for dem.


Samarbeid med Norsk Pressehistorisk Forening (NPF)

Det har vært lite kontakt mellom våre forening og NPF. Foreningen ble ledet av Nils E Øy.


Nordisk kontakt

Seniororganisasjonen i Sverige får jevnlig melding om vår nettutgave. Det har vært en viss kontakt med klubben i Syd-Sverige.


Medlemmer i klubbene

Virksomheten går bra i de aller fleste klubbene, men medlemstallet ble redusert fra 645 i 2015 til 529 i 2016.

Medlemstallene fordeler seg slik (tallene i 2015 i parentes)

Agder 62 (75), Bodø (startet opp i 2016) Hordaland 57 (59), Innlandet 36 (35), Møre og Romsdal 30 (31), Oslo og Akershus 193 (242), Rogaland (ikke registrert), Telemark 25 (36), Trøndelag 15 (27), Vestfold 76 (73) og Østfold 35 (39). 


Samarbeid

Styret i Presseveteranen vil takke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening for både økonomisk og praktisk bistand. NJ har blant annet stilt kontorplass til rådighet og vært behjelpelig i praktisk sammenheng.

Begge organisasjonene erkjenner viktigheten av det faglige og sosiale arbeidet presseveteranklubbene driver. De ser at klubbene representerer et positivt tiltak for å aktivisere de som har gått ut av arbeidslivet. Ikke minst i tider hvor så mange aktive og faglig dyktige redaktører og journalister mister jobbene sine.

Styret vil også rettet en takk til styret og medlemmer i den enkelte klubb for det gode samarbeidet.


Øyvin Norborg,  Wibecke Lie, Tore Sjølie

Lars Strand         

Copyright © All Rights Reserved