Ny førsteside

Presseveteranen er organ for Samarbeidsutvalget for presseveteran klubbene i Norge. post@presseveteranene.no. Utvalgets fungerende leder er nestleder Wibecke Lie, tlf . 911 91 319, E-post:wibecke.lie@gmail.com

God sommer !

 

Kjære presseveteraner!

 

Nå nærmer det seg sommer og ferie for de fleste av oss. Nu vel, sommer har vi jo hatt i ukevis her sørpå, og ferie har vi jo støtt, ifølge våre nærmeste.

 

Samarbeidsutvalget har hatt sitt siste møte før sommeren, men møtes igjen i god tid før landsmøtet i helgen august/september for å gå gjennom innkomne forslag, årsmelding etc.

 

Ved siste opptelling hadde over 80 presseveteraner og ledsagere meldt seg på til landsmøtet i Halden. Østfold-klubben har kontroll på det hele, og jeg tror vi kan se fram til et flott og innholdsrikt møte, både faglig og på den mer lette siden. Valgkomiteen er i sving med å få plass et nytt styre, og vedtektsutvalget har levert forslag til nye vedtekter som skal gjennomgås på landsmøtet.

 

Nå ønsker jeg dere alle gode presseveteran-venner en riktig fin og avslappende sommer, enten den tilbringes i inn- eller utland, i sør eller nord. Selv ser jeg fram til lyse og fine sommermåneder på familiens feriested i Mandal, der vi blant annet skal feire «godseieren» Bernts 80-årsdag, ha besøk av familie og venner og forhåpentligvis bli velsignet med mye sol og gode badetemperaturer.

Ser fram til å møte mange av dere i Halden fra 31. august til 2. september!

 

Beste hilsen

 

Wibecke Lie

fungerende leder

 

Forslag til vedtektsendringer

 

Vedtektsutvalget og styret har behandlet innspillene til nye vedtekter. Forslaget kan du lese her ved å trykke på lenken. På denne siden kan du også lese innspillene fra Vestfold, Hordaland og Åse Tveiten. Også Oslos sekretær Ludwig Iversen har kommet med innspill.

 

Trykk for å gå til siden.

 

Fra venstre: Håvard Narum, Wibecke Lie og Borge Otterlei har sammen med Tore Sjølie laget forslag til nye vedtekter.

Har laget nye vedtekter for presseveteranene

Vedtektsutvalget, som ble nedsatt på Samarbeidsorganets første styremøtete etter landsmøtet i Gdansk, består av Wibecke Lie, Håvard Narum, Tore Sjølie, (alle Oslo og Akershus) og Borge Otterlei, Møre og Romsdal.

 

De gamle(gjeldende vedtekter) finner du her

 

Bøker fra pressemiljøer

Tilbud på boka om

Journalisten

: Kjøp boka om norsk pressehistorie sett gjennom fagbladets spalter, til førjulspris 290 kroner ved bestilling på www.kathrinegeard.com

Muntre historier fra pressen

Finn H.Andreassen og Arne Hole har skrevet bok om Det reporteren IKKE fortalte. Mange muntre historier fra pressen.

Bok om førerkvinnen fra Hobøl

Pensjonert pressemann i Askim, Bjørn Steinar Meyer, har nylig gitt ut boka ”Førerkvinnen”. Den handler om Olga Bjoner fra Hobøl som under krigen var den suverene lederen av nazistenes kvinnebevegelse. En posisjon som gjorde at hun etter hvert fikk oppnavnet Riksrøya. Olja Bjoner var bondekona som i de to tiårene før verdenskrigen organsirte bondekvinnelag rundt i hele landet. I tillegg var hun en kjent skribent og journalist i blader og aviser som Verdens gang og Nationen. Hun var en ledestjerne, trofast og usvikelig i forhold til de oppgavene hun tok på seg, skriver forfatteren. Dette ble hennes tragedie da hun i 1940 meldte seg inn i Nasjonal Samling.

Det er både nasjonal og lokal historie i boka til Meyer. Den gir et interessent innblikk i tilstander som de fleste i dag ikke kan fatte.

Oddvar Aasen

 

Vi ønsker mer stoff fra klubber og medlemmer

 

Håper aktiviteten i klubben går sin positive gang. Beklager å måtte gjenta oss selv til det kjedsommelige: Vi vil så gjerne bringe mer stoff om klubbaktivitene i presseveteranen.no.

 

Det kan vi bare klare hvis dere i klubbene er aktive med å sette Tore Sjølie (tore-sj@online.no ) på listen over medlemmer som mottar referat om aktivitetene i din klubb.

 

 

Presseveteranene i Oslo har egen hjemmeside

 

Trykk her: http://presseveteraner-oslo.net/

Prøv deg fram på sidene våre

Du kan prøve deg fram på våre nettsider ved å klikke på fanene øverst på siden,På spissen, Adresser, Kalendere etc. og kom rett til de sidene dette stoffet står på. Knappene på disse sidene meket "Tilbake til førstesiden" tar deg akkurat dit den sier. Røde knapper tar deg til en ny side.

Henter du opp et bilde eller fil, der det står et merke med fn fil opp til høyre i bildet, vil du få hele filen opp i fullskjerm om du trykker på dette merket.

Lykke. Gis oss gjerne tilbakemeldinger.

Innkalling til årsmøte for Presseveteranene i Norge

Styret for Presseveteranene i Norge innkaller til årsmøte i Thon Hotel i Halden lørdag 1. september 2018 kl. 09.00

Dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Forslag til nye vedtekter

6. Valg – forslag fra valgkomiteen

7. Tid og sted for neste landsmøte

8. Avslutning

Etter vedtektene har presseveteranklubbene med under 20 medlemmer rett til to delegater

Klubber med mellom 20 og 40 medlemmer tre delegater

Klubber med mellom 40 og 80 medlemmer fire delegater

Klubber med mer enn 80 medlemmer fem delegater

I tillegg kommer leder i hver klubb

Etter de siste medlemslister, vil klubbene ha følgende antall delegater på landsmøtet:

Oslo og Akershus 5 + leder

Agder, Hordaland og Vestfold 4 + leder

Innland, Møre og Romsdal, Telemark og Østfold 3 + leder

Trøndelag og Bodø 2 + leder

 

I tillegg møter samarbeidsorganets styre, valgkomiteens leder, og revisor på årsmøtet.

 

Det forutsettes at det enkelte klubbstyre oversender dokumentene til delegatene.

Vi ber om at hver enkelt klubb innen 9. august leverer styrets sekretær en liste over navn på klubbens delegater og melder eventuelle endringer så fort som mulig.

 

 

SAMARBEIDSUTVALGETS ÅRSBERETNING 2017

 

2017 ble et annerledes år for Samarbeidsutvalget. Vår leder, Øyvin Norborg gikk bort i oktober, og nestleder Wibecke Lie måtte overta lederfunksjonen. Vararepresentant Johanne Grieg Kippenbroeck fra Hordaland-klubben kom inn som vanlig styremedlem. Hun ble invitert til et møte med styret i Oslo i januar 2018 for at vi skulle bli kjent med hverandre. I 2018 har Johanne deltatt på møtene per telefon. Det er ikke valgt noe nytt varamedlem. Lars Strand og Tore Sjølie har sammen med Wibecke, deltatt på samtlige styremøter i 2017.

Ikke lenge etter at Øyvin gikk bort, døde også medlem av valgkomiteen, Harald Kjølås. Det ble ikke valgt noe nytt medlem etter ham.

 

Styret

Styret, som har bestått av Øyvin Norborg (leder fram til han gikk bort i oktober), nestleder Wibecke Lie, kasserer/sekretær Lars Strand, styremedlem/it-ansvarlig Tore Sjølie og vara Johanne Grieg Kippenbroeck, har hatt fem møter i løpet av 2017. I tillegg har styret hatt utstrakt kontakt på mail og telefon. Styret har også vært på besøk hos Østfold-klubben for å diskutere landsmøtet i Halden i 2018.

 

Landsmøtet i Gdansk

Viktigste sak for styret i året som gikk var landsmøtet i Gdansk i Polen. Landsmøtet gikk etter planen og ble, etter tilbakemelding fra medlemmene, en ubetinget suksess. Lars Strand hadde det meste av den praktiske tilretteleggingen av landsmøtet og hadde blant annet møter i Gdansk med de to polske kvinnene Agnieszka og Aleksandra. De to var til uvurderlig hjelp i forbindelse med forberedelsene og avviklingen av landsmøtet. Referat fra landsmøtet ligger på vår hjemmeside Presseveteranen.no.

 

Ny vedtekter

En annen viktig sak i 2017 var opprettelsen av et utvalg som skulle gå gjennom vedtektene med formål å modernisere disse. Utvalget har bestått av Håvard Narum, Borge Otterlei, Tore Sjølie og Wibecke Lie. Utvalgets forslag til vedtektsendringer ble sendt på høring til klubbene. Hordaland og Vestfold hadde bemerkninger til vedtektsendringene, det samme hadde enkeltmedlemmene Åse Tveiten og Ludwig Iversen fra Oslo og Akershus. Innspillene ble behandlet i et møte i utvalget. Forslaget til vedtektsendringer er godkjent av styret og legges fram for landsmøtet 2018 i Halden.

 

Presseveteranen

I 2016 ble det stopp for papirutgaven av Presseveteranen. Dessverre ser det ut til at ikke alle medlemmene er like flinke til å sjekke den digitale hjemmesiden vår, som Tore Sjølie har hovedansvaret for. Noen av medlemmene er ikke på nett, men får sidene printet ut om de ønsker det. Det er også sendt ut medlemsbrev på epost.

 

Medlemmer

Antallet medlemmer av Presseveteranene i Norge er stabilt. Det er ikke opprettet noen nye klubber i løpet av 2017, og flere av klubbene sliter med å få til jevnlige møter – ikke minst grunnet lange avstander mellom medlemmene. Rekrutteringen er det også så som så med. Mange vet ikke at man kan bli medlem allerede etter fylte 60 år, og mange nybakte pensjonister ser ut til å føle seg for unge til å delta i et presseveteranlag. Mange har også egne pensjonistforeninger på sine tidligere arbeidsplasser. Ved utgangen av 2017 hadde Presseveteranene i Norge rundt 630 medlemmer fordelt på tolv klubber. I tillegg har vi tre medlemmer i Sverige og like mange i Danmark.

Vi gjentar oppfordringen om medlemsverving!

 

Kontakt

Presseveteranene har jevnlig og god kontakt med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Hos NJ får vi låne møterom til styremøtene våre, og begge organisasjonen støtter oss økonomisk, noe vi er svært takknemlig for.

 

Økonomi

Året 2017 ga et overskudd på vel 17.500,- kroner. Våre samlede inntekter i 2017 var 227.652,- kroner, noe høyere enn i 2016, da summen var 201.273,- kroner. Tilskuddet fra Norsk Journalistlag (NJ) var på 105.00,- kroner, det samme som året før. Norsk Redaktørforening bidro med 92.200,- kroner, nesten 10.000,- kroner mer enn i 2016. Det er også tilbakeført 29.900,- kroner etter landsmøtet i Gdansk. Rentene utgjorde 552,- kroner.

Samlede utgifter var på 210.090,-, som er vel 12.000,- lavere enn året før. Samlet overskudd ble 17.552,- kroner. Tilskudd til landsmøtet i Gdansk var på 130.000,- kroner, mens 21.000,- kroner ble overført til lokallagene.

 

Wibecke Lie (fungerende leder) Lars Strand

 

Tore Sjølie Johanne Grieg Kippenbroeck

Landsmøtet: 31. august til 2. september.

Velkommen til Fredriksten

og slusetur i Halden

 

Presseveteranene i Østfold ønsker velkommen til landsmøte 2018 for Presseveteranene i Norge. Det finner sted i Halden i dagene 31. august til 2. september.

 

Presseveteranene vil møte en historisk by som lever i beste velgående sør i Østfold. Innkvarteringen skjer på Thon Hotel Halden.

Arrangementskomiteen som består av styret for Presseveteranene i Østfold, håper på ca 100 deltakere når man møtes til lunsj fredag 31. august på hotellet tett ved Gjestebrygga i Halden sentrum.

På fredagsettermiddagen står et besøk på Fredriksten festning på programmet. I 2018 er det 300 år siden svenskekongen Carl XII møtte sin skjebne der. Middagen fredag inntas på hotellet.

 

Lørdag formiddag vil årsmøtet bli avviklet i tradisjonelle former på hotellet. Her blir det faglig foredrag av redaktøren i Halden Arbeiderblad, Hans Petter Kjøge, som vil fortelle om erfaringene med innføring av digital avis, samtidig som utgivelsen av papiravisa er redusert fra seks til fire ganger i uka.

 

Lunsjen vil bli inntatt på Fredriksten, før avreise til slusetur med ”MS Brekke”. Den tar tre timer og vil bringe oss over Femsjøen og inn i det lange Haldenvassdraget.

 

Om kvelden er det festmiddag i Klubben i Halden. Et ærverdig festlokale med tradisjoner 2-300 år tilbake.

 

På alle arrangementene blir det underholdning og korte kåserier. Målet er å gi deltakerne en kombinasjon av en viktige historisk by og en levende by i stadig framgang. Byens betydning i norgeshistorien kommer fram på slutten av fjerde vers i nasjonalsangen ”Ja vi elsker”:

 

”ti vi heller landet brente

enn det kom til fall;

husker bare hva som hendte

ned på Fredrikshald!”

 

Innkvarteringen skjer på Thon Hotel som ligger rett ved Gjestehavna i byens sentrum. I august/september er det fortsatt sommer i Østfold, så ledige stunder vil sikkert presseveteranene tilbringe i solskinn ved havnebassenget.

 

Velkommen til Halden

Oddvar Aasen

Leder av Presseveteranene i Østfold.

 

Program for Landsmøtet

 

Fredag 31. august

Fra kl. 12.00:

Registrering i resepsjon til Thon Hotel. Utdeling av program og informasjon om Halden

Innsjekking

 

Kl. 13.00: Lunsj i hotellets spisesal

Velkommen og presentasjon av programmet v/leder i Østfold, Oddvar Aasen

Kåseri om Halden og Karl XII v/bypatriot Magne Rannestad.

 

Kl. 14.30: Avreise med buss til Festningen

Kl. 15.00: Guiding på Festningen

 

Kl. 16.30: Retur med buss til hotellet

 

Kl. 20.00: Middag på hotellet

 

Lørdag 1. september

Kl. 09.00: Ordinært landsmøte i Presseveteranene i Norge

 

Kl.10.00: Faglig innslag

Ved redaktør Hans Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad om erfaringene med digital nyhetsavis

 

Kl. 12.00: Buss fra hotellet til Festningen

 

Kl. 12.30: Lunsj i Kongshallene på Festningen

 

Kl. 14.00: Busstransport fra Festningen til Tangen brygge.

 

Kl. 14.30: Tre timers slusetur med MS Brekke i Haldenvassdraget.

 

Kl. 17.30: Busstransport tilbake til hotellet

 

Kl. 19.30: Festmiddag i Haldens Klub.

Gangavstand fra hotellet. Tale av Frode Rekve. Besøk av Karl XII

 

Søndag 2. september

Etter frokost: Utsjekking fra hotellet

 

Meld dere på

Deltakeravgift 1800 kroner per person. Det dekker to lunsjer, to middager, busser, slusetur, guiding, underholdning med mer.

 

Bindende påmelding:

Til Presseveteranene i Østfold v/Carl P. Løken, Bakkeliveien 25 A, 1850 Mysen. Telefon 901 51 880 på lokenmysen@gmail.com.

 

Deltakeravgift:

1800 kroner per person sendes samtidig med påmelding til konto 1020 31 12934.

Hotell:

Thon Hotel Halden, Langbrygga 1, 1767 Halden.

Tlf. 69 21 33 00.

Enkeltrom per natt kr. 895. Dobbeltrom kr. 1 095. Hotellet har gratis parkering.

Hotellreservasjonen gjøres av Presseveteranene i Østfold, men det betales direkte av deltakerne til hotellet.

Hva skjer'a ?

Vi vet det er planlagt aktiviteter over det hele land, men det er ikke stort vi har fått vite og kunne lagt ut på denne side.

Så send oss møteprogrammene.

Send til tore-sj@online.no

Årsmøtereferater fra klubbene

Etter som klubbene avholder sine årsmøter vil vi bringe de referatene vi får inn på nettsida vår.

Vi har foreløpig fått inn referater fra Hordland, Vestfold og Østfold. Les referatene ved å trykke på fanen over til høyre der det står Klubbenes årsmøtereferater

 

Eller denn linken

Årsmøtereferater

 

Olav Garvik ny leder i Hordaland