Landsmøtet i Halden

LANDSMØTE I KARL XIIs FOTSPOR


Det ble ingen «Allsang på grensen» da presseveteranene møttes til landsmøte i Halden. I stedet satte Karl XII sterkt preg på arrangementet, 300 år etter sin død. Svenskekongen, som falt på Fredriksten festning i 1718, dukket opp både titt og ofte i løpet av landsmøtehelgen, som ble forbilledlig avviklet i regi av presseveteranene i Østfold. Landsmøtet valgte Tore Sjølie til ny leder og vedtok nye vedtekter.


Presseveteraner og ledsagere – rundt 80 til sammen – var samlet på Thon hotell på Langbryggen i sentrum av byen fra fredag 31.8 til søndag 2.9. I tillegg til styret i det som nå heter Norsk Presseveteranlag, møtte delegater fra Agder, Hordaland, Innlandet, Vestfold, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Telemark, Trøndelag, Hålogaland og Bodø hadde dessverre ingen representanter på årets landsmøte.


Etter registrering fredag ble det servert lunsj på hotellet før busser fraktet oss opp til festningen. Der orienterte dyktige guider oss om livet på festningen og dramatikken rundt det som skjedde da svenskekongen prøvde å innta Fredriksten for andre gang en vinternatt for 300 år siden.

«I 1716 reist’n – i 1718 datt’n». Mytene rundt kongens fall er mange, og nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke helt avklart. Ble han truffet av en norsk kule eller ble han skutt av sine egne som var lei av krig? I ettertid er levningene av kongen gravd opp flere ganger, i håp om at hullet i hans venstre tinning skal kunne si noe mer om hvordan han ble truffet. Uansett, mytene rundt kongens død holder liv i turismen i Østfoldbyen, og det gleder innbyggerne.


Fredag kveld ble det god tid til å «mingle» etter middagen og slå av en prat med gamle og nye kjente.

Lørdagen ble innledet med det obligatoriske årsmøtet, der blant annet Samarbeidsorganet skiftet navn til Norsk Presseveteranlag. (se egen protokoll fra årsmøtet). Tore Sjølie ble valgt til ny leder etter Wibecke Lie, som fortsetter som nestleder. Sekretær/kasserer Lars strand og styremedlem Johanne Grieg Kippenbroek ble gjenvalgt. Borge Otterlei ble ny vararepresentant.


Etter møtet orienterte redaktøren i Halden Arbeiderblad (HA), Hans Petter Kjøge, om erfaringene med å droppe papiravisen noen dager i uken og erstatte den med nyheter på nett. Et vellykket tiltak, skal vi tro redaktøren.

Kongshallene på festningen ble rammen rundt dagens lunsj, der det ble servert en tallerken med det meste av det hjerte og gane kunne begjære.

Etter lunsjen ventet dagens høydepunkt – en tre timers båttur til Brekke sluser. I beste sommervær ble vi fraktet innover Haldenvassdraget over Femsjøen til Nord-Europas høyeste sluseanlegg. Gjennom fire slusekamre ble vi løftet 27 meter opp til neste del av vassdraget. En eventyrlig og spennende opplevelse, der et kraftig kanonskudd fra slusebredden markerte at vi hadde nådd toppen av det mer enn hundre år gamle anlegget. Etter en kort tur til det idylliske stedet Krappeto, gjorde båten vendereis og ble senket ned i de samme fire slusekamrene som vi kom opp.

På turen kunne vi observere både et fiskeørnereir og flere beverdammer, uten å se verken ørn eller bever. Men kanopadlere så vi mange på den idylliske Femsjøen.


Som vanlig ble landsmøtet avsluttet med festmiddag, taler og underholdning. Det skjedde i Halden Klubs lokaler, der herrene har holdt sine møter i uminnelige tider, og damer bare slipper inn ved spesielle anledninger. Her fikk vi besøk av selveste Karl XII i Dag Sæters skikkelse. Nils Øy var toastmaster og Frode Rekve sørget for gode pressehistorier. Vår alles kjære Trym, 91-åringen Trygve Moe, takket for maten og krydret det hele med sin lune humor, til stor munterhet for forsamlingen.

Neste år er det Innlandet som arrangerer landsmøtet for de lokale presseveteranlagene. Da håper vi å se så mange medlemmer som mulig på Hamar i helgen 23. til 25. august.


Wibecke Lie, nestleder i Norsk Presseveteranlag

Protokoll fra landsmøtet i HaldenNorsk Presseveteranlag 1. september 2018.


1. Styrets leder, Wibecke Lie, åpnet møtet, ønsket alle velkommen og ba om at landsmøtet mintes vår avdøde leder, Øyvin Norborg, og mangeårig styremedlem og medlem av valgkomiteen, Harald Kjølås, med ett minutts stillhet.

Lederen fremmet forslag om Trygve Moe som møteleder og overlot ledelsen til ham.


2. Konstituering.

Innkallingen, dagsorden, delegater og forretningsorden godkjent uten kommentarer.

Delegatene:

Egil Remi Jensen og Kirsten Vraa fra Agder, Olav Garvik og Reidar Storås fra Hordaland, Rolf Berntsen, Finn Arne Eriksrud og Ottar Korsnes fra Innlandet, Randi Johnsen, Tore Sandmoe, Janke Mürer og Bjørn Holseth fra Vestfold, Ellen Arefjord, Terje Helsingeng, Marit Bødtker, Harry Thomas Cleven, Jarl Veggan og Håvard Narum fra Oslo, Borge Otterlei fra Møre og Romsdal, Oddvar Aasen, Carl Petter Løken, Bjørn Ystrøm og Lars Erik Pettersen fra Østfold, samt styret: Wibecke Lie, Lars Strand, Johanne Grieg Kippenbroeck og Tore Sjølie.


Lars Strand ble valgt som møtesekretær og Håvard Narum og Borge Otterlei valgt til å underskrive protokollen.


3. Årsmeldingen ble kort referert og godkjent uten kommentarer.


4. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.


5. Forslag til nye vedtekter.

Vestfold-klubben fremmet forslag om at foreningen skal hete «Norske Presseveteraner», som Oslo og Akershus og Hordaland sa seg enig i. Ved prøvevotering fikk styrets forslag om Norsk Presseveteranlag 15 stemmer, Vestfolds forslag om Norske Presseveteraner 12 stemmer.

Deretter ble det holdt avstemning der styrets forslag fikk 23 stemmer av de 27 delegatene. Dermed ble styrets forslag til nye vedtekter vedtatt med noen få, mindre redaksjonelle endringer.


6. Valg.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon:

Tore Sjølie leder (ny),

Wibecke Lie nestleder (gjenv),

Lars Strand sekretær/forretningsfører (gjenv),

Johanne Grieg Kippenbroeck styremedlem (ny)

Borge Otterlei vararepresentant (ny).

Revisor: Arne Skogseth (ny).

Valgkomité:

Egil Remi Jensen leder (gjenv), Ellen Marie J. Arefjord (gjenv) og Janke Mürer (ny).


7. Neste årsmøte.

Rolf Berntsen og Finn Arne Eriksrud fra Innlandet presenterte Hamar som neste års landsmøtested - ledsaget av en kort videoproduksjon med et utvalg av hva deres distrikt har å by på - som velkomsthilsen.

Landsmøtet blir holdt i dagene 23.-25. august 2019.


8. Avslutning.

Tore Sjølie takket for tilliten som nyvalgt leder av Norsk Presseveteranlag.Håvard Narum      Borge Otterlei


                          Lars Strand, møtesekretær

Copyright © All Rights Reserved