Ny førsteside

Presseveteranen.no  er organ for Norsk  Presseveteranlag. E-post:   post@presseveteranene.no. Utvalgets  leder er Tore Sjølie, tlf 916 63 999.

E-post tore-sj@online.no

Det "nye" styret i Norsk Presseveteranlag. Fra venstre: Johanne Kippenbroeck, Wibecke Lie, Lars Strand, Tore Sjølie og Borge Otterlei. Foto: Harry Thomas Cleven.

LANDSMØTE I KARL XIIs FOTSPORDet ble ingen «Allsang på grensen» da presseveteranene møttes til landsmøte i Halden. I stedet satte Karl XII sterkt preg på arrangementet, 300 år etter sin død. Svenskekongen, som falt på Fredriksten festning i 1718, dukket opp både titt og ofte i løpet av landsmøtehelgen, som ble forbilledlig avviklet i regi av presseveteranene i Østfold. Landsmøtet valgte Tore Sjølie til ny leder og vedtok nye vedtekter.


Presseveteraner og ledsagere – rundt 80 til sammen – var samlet på Thon hotell på Langbryggen i sentrum av byen fra fredag 31.8 til søndag 2.9. I tillegg til styret i det som nå heter Norsk Presseveteranlag, møtte delegater fra Agder, Hordaland, Innlandet, Vestfold, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Telemark, Trøndelag, Hålogaland og Bodø hadde dessverre ingen representanter på årets landsmøte.


Etter registrering fredag ble det servert lunsj på hotellet før busser fraktet oss opp til festningen. Der orienterte dyktige guider oss om livet på festningen og dramatikken rundt det som skjedde da svenskekongen prøvde å innta Fredriksten for andre gang en vinternatt for 300 år siden.

«I 1716 reist’n – i 1718 datt’n». Mytene rundt kongens fall er mange, og nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke helt avklart. Ble han truffet av en norsk kule eller ble han skutt av sine egne som var lei av krig? I ettertid er levningene av kongen gravd opp flere ganger, i håp om at hullet i hans venstre tinning skal kunne si noe mer om hvordan han ble truffet. Uansett, mytene rundt kongens død holder liv i turismen i Østfoldbyen, og det gleder innbyggerne.


Fredag kveld ble det god tid til å «mingle» etter middagen og slå av en prat med gamle og nye kjente.

Lørdagen ble innledet med det obligatoriske årsmøtet, der blant annet Samarbeidsorganet skiftet navn til Norsk Presseveteranlag. (se egen protokoll fra årsmøtet). Tore Sjølie ble valgt til ny leder etter Wibecke Lie, som fortsetter som nestleder. Sekretær/kasserer Lars strand og styremedlem Johanne Grieg Kippenbroek ble gjenvalgt. Borge Otterlei ble ny vararepresentant.


Etter møtet orienterte redaktøren i Halden Arbeiderblad (HA), Hans Petter Kjøge, om erfaringene med å droppe papiravisen noen dager i uken og erstatte den med nyheter på nett. Et vellykket tiltak, skal vi tro redaktøren.

Kongshallene på festningen ble rammen rundt dagens lunsj, der det ble servert en tallerken med det meste av det hjerte og gane kunne begjære.

Etter lunsjen ventet dagens høydepunkt – en tre timers båttur til Brekke sluser. I beste sommervær ble vi fraktet innover Haldenvassdraget over Femsjøen til Nord-Europas høyeste sluseanlegg. Gjennom fire slusekamre ble vi løftet 27 meter opp til neste del av vassdraget. En eventyrlig og spennende opplevelse, der et kraftig kanonskudd fra slusebredden markerte at vi hadde nådd toppen av det mer enn hundre år gamle anlegget. Etter en kort tur til det idylliske stedet Krappeto, gjorde båten vendereis og ble senket ned i de samme fire slusekamrene som vi kom opp.

På turen kunne vi observere både et fiskeørnereir og flere beverdammer, uten å se verken ørn eller bever. Men kanopadlere så vi mange på den idylliske Femsjøen.


Som vanlig ble landsmøtet avsluttet med festmiddag, taler og underholdning. Det skjedde i Halden Klubs lokaler, der herrene har holdt sine møter i uminnelige tider, og damer bare slipper inn ved spesielle anledninger. Her fikk vi besøk av selveste Karl XII i Dag Sæters skikkelse. Nils Øy var toastmaster og Frode Rekve sørget for gode pressehistorier. Vår alles kjære Trym, 91-åringen Trygve Moe, takket for maten og krydret det hele med sin lune humor, til stor munterhet for forsamlingen.

Neste år er det Innlandet som arrangerer landsmøtet for de lokale presseveteranlagene. Da håper vi å se så mange medlemmer som mulig på Hamar i helgen 23. til 25. august.


Wibecke Lie, nestleder i Norsk Presseveteranlag

Bilder fra Landsmøtet i Halden


Her er noen bilder fra Landsmøtet i Halden. Foto: Harry Thomas Cleven, Wibecke Lie og Tore Sjølie. Det første bildet viser Carl Petter Løken og Bjørn Ystrøm som sjekker inn deltakerne på hotellet. De andre bildene er fra en guidet omvisning på Fredriksten festning og båtturen til Brekke sluser.

Muntre historier fra pressen


Finn H.Andreassen og Arne Hole har skrevet bok om Det reporteren IKKE fortalte. Mange muntre historier fra pressen.

Hva skjer'a ?


Vi vet det er planlagt aktiviteter over det hele land, men det er ikke stort vi har fått vite og kunne lagt ut på denne side.

Så send oss møteprogrammene.

Send til tore-sj@online.no

Årsmøtereferater fra klubbene


Etter som klubbene avholder sine årsmøter vil vi bringe de referatene vi får inn på nettsida vår.

Vi har foreløpig fått inn referater fra Hordland, Vestfold og Østfold.  Les referatene ved å trykke på fanen over til  høyre der det står Klubbenes årsmøtereferater


Eller denn linken

Årsmøtereferater


Presseveteranene i Oslo har egen hjemmeside


Trykk her: http://presseveteraner-oslo.net/

Prøv deg fram på sidene våre

Du  kan prøve deg fram på våre nettsider ved å klikke på fanene øverst på siden,På spissen, Adresser, Kalendere etc. og kom rett til de sidene dette stoffet står på. Knappene på disse sidene meket "Tilbake til førstesiden" tar deg akkurat dit den sier. Røde knapper tar deg til en ny side.

Henter du opp et bilde eller fil, der det står et merke med fn fil opp til høyre i bildet, vil du få hele filen opp i fullskjerm om du trykker på dette merket.

Lykke.  Gis oss gjerne tilbakemeldinger.

Jubileumsfest i Hordaland

Presseveteranene i Hordaland har hatt 30-års feiring. August Rathke (93), som trolig er den siste gjenlevende redaktør fra den illegale presse, ble utnevnt til æresmedlem. Her får han diplom av leder Olav Garvik.

 

Med nær femti feststemte deltakere, utsøkt meny, besøk av Tore Sjølie fra vår hovedorganisasjon og skuespiller Helge Jordal i toppform ble jubileumsfesten på Grand 3. desember en minnerik opplevelse.

Lederen i foreningen, Olav Garvik, begrunnet hedersbeviset til Rathke med hans innsats og mot for å fremme pressens betydning i krig som i fred, og for arbeidet med å bygge opp forsvarsmuseet i Bergen med egen avdeling for den illegale pressen. Rathke var en tid redaktør for kommunistenes blad «Fortroppen» før han måtte rømme landet og senere gjorde tjeneste i Kompani Linge.

August Rathke var i mange år på 70- og 80-tallet fast spaltist i Bergens Tidende. Han har i en årrekke vært medlem av Presseveteranene i Hordaland, men i det sivile liv har han vært rådmann, dommer, byrettsjustitiarius og Ap-politiker med sete i så vel bystyret som i fylkestinget.

I sin flammende takketale uttrykte Rathke et inderlig håp om at dagens og fremtidens pressefolk vil stå på barrikaden og kjempe for det frie ord. Han var betenkt over den sterke konsentrasjonen av avismakt på eiersiden.

            Etter at kongekrabbe, kalvefilet og sitronterte var vel fortært sammen med utsøkt drikke, kunne kveldens toastmaster Per Jon Odéen ønske Helge Jordal velkommen. Den populære skuespilleren innfridde så avgjort forventningene da han fremførte utdrag av forestillingen «Førstereis».

Protokoll fra landsmøtet i Halden


Norsk Presseveteranlag


1. september 2018.


1. Styrets leder, Wibecke Lie, åpnet møtet, ønsket alle velkommen og ba om at landsmøtet mintes vår avdøde leder, Øyvin Norborg, og mangeårig styremedlem og medlem av valgkomiteen, Harald Kjølås, med ett minutts stillhet.

Lederen fremmet forslag om Trygve Moe som møteleder og overlot ledelsen til ham.


2. Konstituering.

Innkallingen, dagsorden, delegater og forretningsorden godkjent uten kommentarer.

Delegatene:

Egil Remi Jensen og Kirsten Vraa fra Agder, Olav Garvik og Reidar Storås fra Hordaland, Rolf Berntsen, Finn Arne Eriksrud og Ottar Korsnes fra Innlandet, Randi Johnsen, Tore Sandmoe, Janke Mürer og Bjørn Holseth fra Vestfold, Ellen Arefjord, Terje Helsingeng, Marit Bødtker, Harry Thomas Cleven, Jarl Veggan og Håvard Narum fra Oslo, Borge Otterlei fra Møre og Romsdal, Oddvar Aasen, Carl Petter Løken, Bjørn Ystrøm og Lars Erik Pettersen fra Østfold, samt styret: Wibecke Lie, Lars Strand, Johanne Grieg Kippenbroeck og Tore Sjølie.


Lars Strand ble valgt som møtesekretær og Håvard Narum og Borge Otterlei valgt til å underskrive protokollen.


3. Årsmeldingen ble kort referert og godkjent uten kommentarer.


4. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.


5. Forslag til nye vedtekter.

Vestfold-klubben fremmet forslag om at foreningen skal hete «Norske Presseveteraner», som Oslo og Akershus og Hordaland sa seg enig i. Ved prøvevotering fikk styrets forslag om Norsk Presseveteranlag 15 stemmer, Vestfolds forslag om Norske Presseveteraner 12 stemmer.

Deretter ble det holdt avstemning der styrets forslag fikk 23 stemmer av de 27 delegatene. Dermed ble styrets forslag til nye vedtekter vedtatt med noen få, mindre redaksjonelle endringer.


6. Valg.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon:

Tore Sjølie leder (ny),

Wibecke Lie nestleder (gjenv),

Lars Strand sekretær/forretningsfører (gjenv),

Johanne Grieg Kippenbroeck styremedlem (ny)

Borge Otterlei vararepresentant (ny).

Revisor: Arne Skogseth (ny).

Valgkomité:

Egil Remi Jensen leder (gjenv), Ellen Marie J. Arefjord (gjenv) og Janke Mürer (ny).


7. Neste årsmøte.

Rolf Berntsen og Finn Arne Eriksrud fra Innlandet presenterte Hamar som neste års landsmøtested - ledsaget av en kort videoproduksjon med et utvalg av hva deres distrikt har å by på - som velkomsthilsen.

Landsmøtet blir holdt i dagene 23.-25. august 2019.


8. Avslutning.

Tore Sjølie takket for tilliten som nyvalgt leder av Norsk Presseveteranlag.Håvard Narum      Borge Otterlei


                          Lars Strand, møtesekretær


SAMARBEIDSUTVALGETS ÅRSBERETNING 20172017 ble et annerledes år for Samarbeidsutvalget. Vår leder, Øyvin Norborg gikk bort i oktober, og nestleder Wibecke Lie måtte overta lederfunksjonen. Vararepresentant Johanne Grieg Kippenbroeck fra Hordaland-klubben kom inn som vanlig styremedlem. Hun ble invitert til et møte med styret i Oslo i januar 2018 for at vi skulle bli kjent med hverandre. I 2018 har Johanne deltatt på møtene per telefon. Det er ikke valgt noe nytt varamedlem. Lars Strand og Tore Sjølie har sammen med Wibecke, deltatt på samtlige styremøter i 2017.

Ikke lenge etter at Øyvin gikk bort, døde også medlem av valgkomiteen, Harald Kjølås. Det ble ikke valgt noe nytt medlem etter ham.


Styret


Styret, som har bestått av Øyvin Norborg (leder fram til han gikk bort i oktober), nestleder Wibecke Lie, kasserer/sekretær Lars Strand, styremedlem/it-ansvarlig Tore Sjølie og vara Johanne Grieg Kippenbroeck, har hatt fem møter i løpet av 2017. I tillegg har styret hatt utstrakt kontakt på mail og telefon. Styret har også vært på besøk hos Østfold-klubben for å diskutere landsmøtet i Halden i 2018.


Landsmøtet i Gdansk


Viktigste sak for styret i året som gikk var landsmøtet i Gdansk i Polen. Landsmøtet gikk etter planen og ble, etter tilbakemelding fra medlemmene, en ubetinget suksess. Lars Strand hadde det meste av den praktiske tilretteleggingen av landsmøtet og hadde blant annet møter i Gdansk med de to polske kvinnene Agnieszka og Aleksandra. De to var til uvurderlig hjelp i forbindelse med forberedelsene og avviklingen av landsmøtet. Referat fra landsmøtet ligger på vår hjemmeside Presseveteranen.no.


Ny vedtekter


En annen viktig sak i 2017 var opprettelsen av et utvalg som skulle gå gjennom vedtektene med formål å modernisere disse. Utvalget har bestått av Håvard Narum, Borge Otterlei, Tore Sjølie og Wibecke Lie. Utvalgets forslag til vedtektsendringer ble sendt på høring til klubbene. Hordaland og Vestfold hadde bemerkninger til vedtektsendringene, det samme hadde enkeltmedlemmene Åse Tveiten og Ludwig Iversen fra Oslo og Akershus. Innspillene ble behandlet i et møte i utvalget. Forslaget til vedtektsendringer er godkjent av styret og legges fram for landsmøtet 2018 i Halden.


Presseveteranen


I 2016 ble det stopp for papirutgaven av Presseveteranen. Dessverre ser det ut til at ikke alle medlemmene er like flinke til å sjekke den digitale hjemmesiden vår, som Tore Sjølie har hovedansvaret for. Noen av medlemmene er ikke på nett, men får sidene printet ut om de ønsker det. Det er også sendt ut medlemsbrev på epost.


Medlemmer


Antallet medlemmer av Presseveteranene i Norge er stabilt. Det er ikke opprettet noen nye klubber i løpet av 2017, og flere av klubbene sliter med å få til jevnlige møter – ikke minst grunnet lange avstander mellom medlemmene. Rekrutteringen er det også så som så med. Mange vet ikke at man kan bli medlem allerede etter fylte 60 år, og mange nybakte pensjonister ser ut til å føle seg for unge til å delta i et presseveteranlag. Mange har også egne pensjonistforeninger på sine tidligere arbeidsplasser. Ved utgangen av 2017 hadde Presseveteranene i Norge rundt 630 medlemmer fordelt på tolv klubber. I tillegg har vi tre medlemmer i Sverige og like mange i Danmark.

Vi gjentar oppfordringen om medlemsverving!


Kontakt


Presseveteranene har jevnlig og god kontakt med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Hos NJ får vi låne møterom til styremøtene våre, og begge organisasjonen støtter oss økonomisk, noe vi er svært takknemlig for.


Økonomi


Året 2017 ga et overskudd på vel 17.500,- kroner. Våre samlede inntekter i 2017 var 227.652,- kroner, noe høyere enn i 2016, da summen var 201.273,- kroner. Tilskuddet fra Norsk Journalistlag (NJ) var på 105.00,- kroner, det samme som året før. Norsk Redaktørforening bidro med 92.200,- kroner, nesten 10.000,- kroner mer enn i 2016. Det er også tilbakeført 29.900,- kroner etter landsmøtet i Gdansk. Rentene utgjorde 552,- kroner.

Samlede utgifter var på 210.090,-, som er vel 12.000,- lavere enn året før. Samlet overskudd ble 17.552,- kroner. Tilskudd til landsmøtet i Gdansk var på 130.000,- kroner, mens 21.000,- kroner ble overført til lokallagene.


Wibecke Lie (fungerende leder)     Lars Strand         


Tore Sjølie        Johanne Grieg Kippenbroeck