Adresser og Kalender

Møtekalender:

Enkelte av arrangementene oppgis med forbehold. Som hovedregel er alle arrangement åpne for medlemmer av andre seniorklubber. Ring sekretær på forhånd – se telefonlisten til høyre. OBS: Oslo-klubben har som hovedregel forhåndspåmelding.

 

Presseveteranene i Vestfold 2018

Programmet for høsten:

13. september – besøk i Løvøykapellet ved Horten.

18. oktober – besøk på Politihøgskolen i Stavern.

15. november – møte på Landstadsenteret der vi får et foredrag av Finn H. Andreassen som sammen med Arne Hole har skrevet boka «Det reporteren IKKE fortalte. Mange muntre historier fra pressen.»

8. desember samles vi til julebord – denne gangen på hotell Kong Carl i Sandefjord.

24. januar 2019 årsmøte Landstadsenteret.

 

Presseveteranene i Hordaland

Mandag 10. september inviterer vi til besøk på Fjell festning som er et av krigstidens ruvende minnesmerker her vest. Med Olav Kobbeltveit som kyndig guide – han har skrevet bok om festningsverket – blir vi ført rundt i det svære underjordiske anlegget som står akkurat slik det var da krigen tok slutt. Anlegget ble i hovedsak bygget med sovjetiske krigsfanger som arbeidskraft. Atskillige av dem endte sitt liv her.

 

Mandag 8. oktober er temaet «fake news, falske nyheter og manipulasjon med tekst og bilder». Dette er et omseggripende problem innenfor media. Innleder(e) er foreløpig ikke klare.

 

Mandag 7. november stiller professor Terje Tvedt i foreningen og innleder til debatt om norsk selvgodhet. Det var Tvedt som i sin tid skapte uttrykket «godhetstyranni». Han utga i fjor høst boken «Det internasjonale gjennombruddet» der han bl.a. rettet et kritisk søkelys mot nordmenns hang til å vise verden at vi vet best, og at våre holdninger og standpunkter er de eneste rette.

 

Mandag 3. desember inviterer vi til kombinert jule- og jubileumsfest.

Det er i år 30 år siden Presseveteranene ble stiftet, riktignok under annet navn og avgrenset til Bergen. Vi mener likevel at det er gode grunner til å markere jubileet, på samme måte som det i 2013 ble gjort i anledning de første 25 år. Vi samles til god festmeny i Grand selskapslokaler, kulturinnslag og forhåpentligvis festtale av lederen i Presseveteranene i Norge. Selv om detaljene ikke er klare, kan vi love en stilig fest som for øvrig blir godt subsidiert av foreningens kasse.

 

 

 

 

 

 

Veteranklubb-adresser:

Samarbeidsorganet:

 

Leder:

Tore Sjølie, 916 63 999 E-post: tore-sj@online.no

Nestleder: Wibecke Lie, tlf . 911 91 319, E-post:wibecke.lie@gmail.com

Sekretær/forretningsfører: Lars Strand, 922 66 474. E-post: lars.strand2@ebnett.no

Styremedlem: Johanne Grieg Kippenbroeck, 926 04 070. E-post: johanne@kippenbroeck.com

Varamedlem: Borge Otterlei,E-post: borgeotterlei@gmail.com

 

Presseveteranene i Oslo:

Leder: Ellen Marie J Arefjord, 992 54 387 E-post: ellen.marie.arefjord@online.no

Sekretær: Ludwig Iversen, 934 47 817 E-post: ludwig.iversen@gmail.com

 

Oslos egen hjemmeside: http://presseveteraner-oslo.net/

 

Presseveteranene i Agder

Leder: Nils Petter Vigerstøl, 47813047

E-post: post@gaveca.no

Kontaktperson:Svein Erik Helvik 909 26 210

Epost: se@helvikpost.no

 

Presseveteranene i Bodø:

Kontaktperson: Anne M Grenersen. Telf. 48050015

E-post: annemgrenersen@gmail.com

 

Presseveteranene i Innlandet:

Leder og sekretær: Svein Sjølie, 91156216 E-post: svein@sjolie.no

 

Presseveteranene i Hordaland:

Olav Garvik (styreleder) – olavgarvik@hotmail.com – 91307352

Audun Stølås – audun3149@gmail.com – 90060883

Laila Stabell – lailastabell@icloud.com – 90219756

Marit Hannaas Larsen – marihala@online.no – 93264494

Berit Kvalheim (vara) – beritkvalheim@hotmail.com – 91335960

 

Presseveteranene i Hålogaland

Leder: Johs. Sørvoll, 952 36 703, E-post: jarl.aspaker@gmail.com

 

Presseveteranene i Møre og Romsdal:

Leder: Karl Johan Vatne, 90201226, e-post: kjat@icloud.com

Nestleder og Sekretær: Jan Petter Albertsen, 90201229 E-post: jpa@albertsen.priv.no

 

Presseveteranene i Telemark

Leder: Per Solli, 913 12 584 E-post: pesoll2@online.no

Sekretær: Rolf Nilssen, 957 80 836. E-post: ronilssen31@gmail.com

 

Presseveteranene i Trøndelag:

Leder:Ada Schwabe Einarsen, 928 66 878 E-post: aschwabe@online.no

 

Presseveteranene i Vestfold:

Leder: Randi Johnsen, 413 24 924 E-post: randi@rjohnsen.net Sekretær: Janke Mürer, 900 43 751 E-post: jankem@online.no

Følg oss på Facebook: Presseveteranene i Vestfold

 

Presseveteranene i Østfold:

Leder: Oddvar Aasen, 952 85 986, E-post: oddvar-a@online.no

Sekretær: Lars-Erik Pettersen, 901 22 168, E-post: larpett@online.no