Adresser og Kalender

Møtekalender:

Enkelte av arrangementene oppgis med forbehold. Som hovedregel er alle arrangement åpne for medlemmer av andre seniorklubber. Ring sekretær på forhånd – se telefonlisten til høyre. OBS: Oslo-klubben har som hovedregel forhåndspåmelding.

Presseveteranene i Vestfold – møter 1. halvår 2019


20. juni               - Bjærtnæs & Hoel «Hovedgården» på Nøtterøy

Alle møtene begynner klokka 11.30 hvis ikke annet blir opplyst.

Veteranklubb-adresser: 

Samarbeidsorganet:


Leder:

Tore Sjølie, 916 63 999 E-post: tore-sj@online.no

Nestleder: Wibecke Lie, tlf . 911 91 319, E-post:wibecke.lie@gmail.com

Sekretær/forretningsfører: Lars Strand, 922 66 474. E-post: lars.strand2@ebnett.no

Styremedlem: Johanne Grieg Kippenbroeck, 926 04 070. E-post: johanne@kippenbroeck.no

Varamedlem: Borge Otterlei,E-post: borgeotterlei@gmail.com

Tlf: 97053283


Presseveteranene i Oslo:

Leder: Ellen Marie J Arefjord,  992 54 387 E-post: ellen.marie.arefjord@online.no

Sekretær: Ludwig Iversen, 934 47 817 E-post: ludwig.iversen@gmail.com


Oslos egen hjemmeside: http://presseveteraner-oslo.net/


Presseveteranene i Agder

Leder: Einar Gulvåg Staalesen

Mob 48063739 

e-post: einar.guldvog.staalesen@gmail.com

Kasserer:Svein Erik Helvik 909 26 210

Epost: se@helvikpost.no


Presseveteranene i Bodø:

Kontaktperson: Anne M Grenersen. Telf. 48050015

E-post: annemgrenersen@gmail.com


Presseveteranene i Innlandet:

Leder og sekretær: Svein Sjølie, 91156216 E-post: svein@sjolie.no


Presseveteranene i Hordaland:

Håkon Glatved-Prahl - hggprahl@gmail.com - 900 89 450

Laila Stabell – lailastabell@icloud.com – 90219756

Marit Hannaas Larsen – marihala@online.no – 93264494

Berit Kvalheim (vara) – beritkvalheim@hotmail.com – 91335960


Presseveteranene i Hålogaland

Leder: Johs. Sørvoll, 952 36 703, E-post: jarl.aspaker@gmail.com


Presseveteranene i Møre og Romsdal:

Leder: Karl Johan Vatne, 90201226, e-post: kjat@icloud.com

Nestleder og Sekretær: Jan Petter Albertsen, 90201229 E-post: jpa@albertsen.priv.no


Presseveteranene i Telemark

Leder: Per Solli, 913 12 584 E-post: pesoll2@online.no

Sekretær: Rolf  Nilssen, 957 80 836. E-post: ronilssen31@gmail.com


Presseveteranene i Trøndelag:

Leder:Ada Schwabe Einarsen, 928 66 878 E-post: aschwabe@online.no


Presseveteranene i Vestfold: 

Leder: Randi Johnsen, 413 24 924 E-post: randi@rjohnsen.net Sekretær: Janke Mürer, 900 43 751 E-post: jankem@online.no

Følg oss på Facebook: Presseveteranene i Vestfold


Presseveteranene i Østfold:

Leder: Erik Sagflaat, E-post: sagflaa@online.no, 906 12 747

 Sekretær: Lars-Erik Pettersen, 901 22 168, E-post: larpett@online.no