Nytt fra Klubbene

USA hva nå ?

Per Olav Ødegaard, kommentator i VG som har skrevet mye om forholdene i USA, og orientere oss om de politiske sjokkbølgene i USA etter valget.

Torsdag 8. november 2018 MØTE i Auditoriet kl 15 - ? Første tirsdag i november gikk amerikanerne til mellomvalg og voterte inn representanter til kongressen

Nytt fra Presseveteranene i Vestfold

Årsmøte i Vestfold

Presseveteranene i Vestfold har avholdt årsmøte

Bildet er fra møtet i Landstadsenteret i Sandefjord.

Trykk her for å lese om møtet

Presseveteranene i Oslo har holdt årsmøte i Aftenposten og VGs auditorium torsdag 20. april.

Valgene på Oslos årsmøte ga følgende resultat:

Leder: Ellen Marie Jensen Arefjord (gjenvalg)

Styremedlemmer: Ludwig Iversen (gjenvalg) og Harry Thomas Cleven (ny).

Ikke på valg: Sigmund Hebnes og Annicken Juell Skogseth

Vara: Lars Helberg, (gjenvalg) og Tore Sjølie (ny)

Les Oslos årsberetning under her ved å trykke på pila:

Årsmøte i Oslo

 

Presseveteranene i Oslo har holdt årsmøte i Aftenposten og VGs auditorium torsdag 20. april.

Valgene på Oslos årsmøte ga følgende resultat:

Leder: Ellen Marie Jensen Arefjord (gjenvalg)

Styremedlemmer: Ludwig Iversen (gjenvalg) og Harry Thomas Cleven (ny).

Ikke på valg: Sigmund Hebnes og Annicken Juell Skogseth

Vara: Lars Helberg, (gjenvalg) og Tore Sjølie (ny) .

 

Se styrets årsberetning: Nytt fra klubbene

 

Grethe Horn Mathismoen, Vidar Ystad og Åse Tveiten hadde foreslått følgende til årsmøet som de ønsket at man skulle fremme for Samarbeidsorganet:

 

1. Samarbeidsorganet inviterer klubbene til å komme med forslag på kandidater til arbeidsutvalg og valgkomite.

2. Samarbeidsorganet sender ut innstillingen fra valgkomiteen til klubbene før årsmøtet.

3. Samarbeidsorganet publiserer på nettet oversikt over påmeldte deltakere til landsmøtet så snart påmeldingsfristen er ute.

 

Grunngiving: Dette er tiltak som vil kunne aktivisere klubbene og medlemmene. Det er også i tråd med gode tradisjoner i mange lag og organisasjoner. Forslaget krever ingen lovendring.

4. Vi foreslår også at styret i Oslo/Akershus innkaller til møte med de påmeldte når sakspapirene foreligger, slik at det er avgjort i god tid hvem som skal være delegater, med tale- og stemmerett.

Styrets innstilling som ble vedtatt mot 3 stemmer:

Styret i Presseveteranene i Oslo og Akershus foreslår at forslagstillerne retter forslaget direkte til Samarbeidsorganet, siden det i hovedsak gjelder Samarbeidsorganets interne arbeidsmetoder og tradisjoner.

 

Oslos egen hjemmeside:

http://presseveteraner-oslo.net/

 

 

Styret for presseveteranene i Innlandet

Svein Sjølie ble på årsmøtet til Presseveteranene i Innlandet valgt til ny leder i klubben. Han etterfølger Rolf Berntsen, som hadde frasagt seg gjenvalg. De andre i styret er nestleder Sigrid Lindstad, sekretær Bjarte Ytre-Arne, kasserer Øystein Rounge og styremedlem Rita Harildstad.

I tillegg til årsmøtesakene fortalte Knut Faldbakken på årsmøtet om livet sitt som journalist og forfatter. Han jobbet i til sammen to år i Hamar Stiftstidende og Nationen, og han var en kortere periode til sjøs før han ble forfatter.

Presseveteranene i Innlandet har 36 medlemmer. Alle som er fylt 60 år, og som arbeider eller har arbeidet i presseyrket i Hedmark og Oppland, kan bli medlem i klubben. Den ble stiftet for to år siden

Vestfold på tur

Det var nok få av de 15 frammøtte veteranene - Bjørn og Aud Hoelseth, Liv Skallist, Randi Johnsen, Einar og Grethe Aaraas, Arvid Christensen, Janke og Bjørg Mürer, Trond og Tull Andersen, Tore Sandmoe, Liv Tjomsland, Per Ole Ramberg og Viola Jacobsen – som hadde anelse om at Signo i Andebu var så stort!

Stiftelsen i Norge, som i tillegg til Andebu har virksomhet i Bergen og Oslo, har i dag hele 1070 ansatte som utgjør 690 årsverk. I Andebu er det 450 ansatte, samt 50 i Sandefjord. Omsetningen i 2016 var på 658,8 millioner kroner. Stiftelsen Signo er altså det som tidligere het Døvehjemmet i Andebu. Stiftelsen driver skole- og kompetansesenter med grunn- og videregående skole med eget internat. Videre er det utstrakt rådgivning og kursvirksomhet rettet mot landets kommuner – og dette er bare en bitteliten del av all virksomheten! Fagkonsulent Line Renholt var vår suverene guide, og tok oss rundt på deler av anlegget med start hos Vedgruppa der Frode Berg fortalte om virksomheten – og den er STOR! Ved gruppa selger bjørkeved i 60 liters sekker for 60 kroner og kjøper man 10 sekker eller mer, så kjører Vedgruppa dette gratis over hele Vestfold! (Det var tekstreklamen!)

Dyr er også et viktig element i undervisningen av døve, og Thorbjørn Haldorsen fortalte oss om betydningen dette har for brukerne

ble avsluttet med en pastasalat med tilhørende brød og urtesmør fra en annen av Signos aktiviteter, nemlig Vevkroken som altså også driver en liten cateringvirksomhet.

Formann Randi Johnsen orienterte oss også om at vårt medlem Martin Nilsen for kort tid siden ble innlagt på sykehus med botulisme. Randi har i en mail fra Liv Nilsen fått vite at Martin hadde spist spekemat. Hun hadde selv vært på reise da dette skjedde, men heldigvis hadde datteren til Liv og Martin visst hva han hadde spist. Mattilsynet er varslet, og Martin er under behandling i de beste hender. Presseveteranene ønsker ham en god bedring.

 

Etter bespisningen og overrekkelse av vakre blomster til vår guide fagkonsulent Line Renholt, holdt vi et raskt styremøte for å finne fram til møtedatoer i neste halvår.

Dette ser FORELØPIG slik ut:

24. august – Kjærrafossen og «Høyt og Lavt»

21. september – Tønsberg Sjømannsforening

26. oktober – Besøk Kurbadet i Sandefjord

23. november – Besøk hos Matbørsen på Borgeskogen

8. desember – Juleavslutning (muligens Park hotell)

25. januar 2018 – Årsmøte Sandefjord (?)

For de av dere som har Facebook, minner vi om at Presseveteranene i Vestfold nå har sin egen side og ser er det lagt ut både medlemsbrev, bilder fra landsmøtet i Gdansk og annet stoff. Så følg med der også!

 

Styret i Presseveteranene i Vestfold ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer, og velkommen til høstens møtesesong.

 

Presseveteraner på historisk «krim-tur»

Presseveterane i Agder la årets vårarrangement til Aust-Agder museum og arkiv, Kuben, i Arendal 20. april. Av 24 forhåndspåmeldte møtte 19 medlemmer og én ledsager. Også Øyvin Norborg fra det sentrale samarbeidsutvalget deltok under arrangementet og hilste fra hovedforeningen.

 

Innledningsvis serverte Kuben kaffe og rundstykker, deretter et timelangt foredrag av historiker Johs. G. Torstveit om «Arendalskrakket» i 1886. en økonomisk svindel så omfattende at det ga ringvirkninger for norsk økonomi og lokalt frem til i dag. Alle fem bankene i Arendal gikk konkurs, familier mistet former, virksomheter stengte og arbeidsløse måtte flytte. Først i 1972 var folketallet i Aust-Agder like høyt som i 1886.

Etter foredraget og en engasjert spørsmålsrunde til foredragsholderen, guidet museumspedagog Molaug forsamlingen gjennom utstillingen av krakket, som ble åpnet av sentralbanksjef Øystein Olsen like før jul i 2016.

De fremmøtte presseveteranene var naturlig nok opptatt av hvordan det hadde vært mulig å legge et så tykt lokk på en svindelaffære av slik dimensjoner i mer enn 100 år. Noe foredragsholderen delvis forklarte med at alle aktører i dramaet, fra revisorer til offentlige tjenestepersoner hadde latt seg bestikke, og selv avisene var lunkne i dekningen med unntak av Vestlandske Tidende, som blant annet dekket rettsaken der hovedpersonen bak svindelen, Axel Herlofson fikk en heller symbolsk dom. Men media i det store og hele, mente foredragsholderen, var lite interessert i å avdekke kjernene av svindelaffæren og var mer eller mindre med på å legge et tåkeslør over det hele i mer enn 100 år.

Kuben en landsdelens nest største kulturinstitusjon etter Kilden i Kristiansand, og er i tillegg til fylkesmuseum også sentralarkiv for kommunene i Aust-Agder.

 

Presseveteranene i Hordaland

MEDLEMSMØTE 6.mars 2017

Sted: Universitetets nye Aula - Deltakere: 16

Vertskap: Vigdis Helen Olsen og Arild Grindheim

Alle gjetordene om Universitetets nye Aula har pirret Presseveteranene ganske lenge. Det er brukt 303 millioner skattekroner på å ruste opp Aulaen så den er blitt både vakker og særdeles multifunksjonell. Og i tillegg er det investert 5,5 millioner i det siste innen videoteknologi. Alt kan strømmes og deles og lagres og redigeres og formidles fra kontrollsentralen i det gamle BT-bygget i Nygårdsgaten. Og dette alt, det spenner fra rock på høyeste lydnivå til pyntelige disputaser.

Det meste kan avvikles og det meste er blitt utprøvd i denne prektige sal der til og med søylene langs veggene har en dobbelfunksjon som bærende konstruksjoner og bærere av all den vakre lyd og kloke tale som skal komme fra scenen. Det eneste man ikke får lov å bruke salen til er bursdagsfeiringer, men ellers er det visst fritt fram for å feire det meste. Men det leies ikke ut til dumpingspriser i konkurranse med Bergens hoteller og konferansesteder.

Og etterpå trakk veteranene seg ned en etasje til Christie der hver enkelt betalte for mat og drikke.

Bergen 6.mars 2017

 

MEDLEMSMØTE 4.april 2017

Sted: Universitetsmuseet i Bergen – Historisk Museum Bergen - Deltakere: 16

Vertskap: Museumspedagog Margareth Hosøy

Antall deltakere: 16

Også aprilmøtet vårt ble lagt til kunnskapens høyborg, Nygårdshøyden i Bergen og denne gangen til museet med det lange navnet Universitetsmuseet i Bergen - Historisk Museum Bergen. Kirkekunstsamlingen her er helt unik både i norsk og europeisk sammenheng. Presseveteranene i Hordaland foretok tirsdag 4. april det som i år tids journalistspråk språk heter faktasjekk. Og man rykket faktisk ut til selve åstedet, og man kan faktisk konkludere med at dette er gromme greier. Utbyttet ble en lærerik omvisning i selskap med museumspedagog Margareth Hosøy, og forsamlingen er enstemmig på at kirkekunstsamlingen er enestående saker. Museumspedagogen hadde en kyndig og lydhør forsamling på 16 personer med seg rundt i den kompakte utstillingen. Vi fikk ny kunnskap om de mange detaljene som finnes på altertavlene. Kirkekunsten i dette museet forteller også at kirkene før reformasjonen må hatt en viss tilgang på likvider, enten i form av milde gaver fra høyere hold eller pålagte skatter til kirkesognets egne. Treskjærere og malere jobbet neppe gratis. De av våre medlemmer som ikke hadde høve til å delta denne gangen, anbefales på det varmeste å hekte seg på en guidet omvisning.

 

PPP -Ny klubb i Bodø

Presseveteranene i Bodø som samles den siste onsdagen i måneden har etabler en ny klubb.

Anne Grenersen vil fortsette som innpisker til møtene i klubben, mens Jørgen Mathisen skal være kasserer og Knut Erik Olssen skal være revisor.

Og hva står så PPP for ? Pensjonerte Pressefolk Premiun. Annes telefon er 480 500 15.

 

 

SENIORPRESSE-KLUBBEN I MØRE OG ROMSDAL 15 ÅR

Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal vart skipa i Ålesund hausten 2001. Med på skipinga var formannen i Samarbeidsorganet for seniorpresseklubbane rundt om i landet, presseveteranen Trygve Moe.

Seniorpresseklubbane har til formål å samle eldre (over 60 år) og pensjonerte journalistar og redaktørar i eit felles forum. Dei arrangerer møte, turar og samkomer for medlemmene. Siktemålet er å skape eit fellesskap der alle kan kjenne seg heime, og samtidig gi medlemmene høve til å halde seg orientert om den faglege utviklinga i media. Når det høver slik, t.d. på turar, er samkomene også for medlemmer med følgje.

Første leiar av Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal var Peter Hesseberg. I styret hans frå 2001 til 2004 var Asbjørn Gjærde nestleiar, Bjarte Alme sekretær og kasserar.

I perioden 2004 til 2010 var Harald Kjølås klubbleiar, Johan Hole nestleiar, Bjarte Alme kasserar fram til 2005, deretter Gunnar Lorgen.

I 2007 var Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal vertskap for det årlege Landsmøtet til seniorpresseklubbane. Møtet – med innlagte turar rundt om på Sunnmøre – vart avvikla i Ålesund i månadsskiftet mai-juni og samla 150 deltakarar.

Frå 2010 og ut 2016 har Johan Hole vore leiar, Helge Søvik nestleiar, Gunnar Lorgen kasserar fram til 2012 og deretter Borge Otterlei, Asbjørn Gjærde sekretær.

I startåret 2001 hadde Seniorpresseklubben 15 medlemmer. Medlemslista i 2016 viser 28 namn. Talet på møte var tenkt å vere 4-5 i året, men har variert frå eitt til seks. Det første treffet var i april 2002 i Sunnmørsposten, der medlemmene var gjester og fekk omvisning i avisas nye og moderne mediehus.

 

 

 

 

Ingen vil være leder i Agder

Presseveteranene i Agder har avviklet sitt årsmøte uten at det fremkalte det store jubelbrus. De siste årene har det var stadig synkende oppslutning om PiAs møter. Symptomatisk er at på årsmøtet deltok bare 14 av foreningens 62 medlemmer. Ingen har vært villig til å påta seg vervet som ny leder, men styre ble valgt. Det nye styret vil nå vurdere situasjonen og forsøke å komme fram til tiltak som kan blåse mer liv i foreningen.

Med i styret er Terje Eriksen, Svein Erik Helvik, Valeri Kubens, Torbjørn Trysnes og Nils Petter Vigerstøl. Avtroppende leder Johan-Christam Sandvand som nå sa takk for seg. ble hjertelig takket for sin innsats gjennom flere år.

 

Valgene i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har nå fått avviklet årsmøte med valg. Her er resultatet:

 

Leder Karl Johan Vatne

sekretær/nestleder Jan Petter Albertsen

kasserer Gunnar Lorgen

revisor Borge Oterlei.

I tillegg til valg hadde vi besøk av Ole M Ellefsen og Ketil Tanstad som fortalte om hvordan de har jobbet med historia om Rønnebergfamilien.

Vi har vedtatt å møtes fast på den første tirsdagen i måneden på Scandic Parken mellom kl 11 og 13.

Første gangen måtte vi allikevel legge møte til tirsdag 17.

Årsmøtet i Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal

Årsmøtet ble holdt i lokalene til etablissementet Molo i Ålesund tirsdag 9.januar kl. 15.00.

Følgende medlemmer møtte: Karl Johan Vatne, Inge Fænn, Frode Kleiveland, Bergljot Hjorthol, Odd Egil Valderhaug, Asbjørn Gjærde, Johan Hole, Oddbjørn Skarbøvik, Borge Otterlei, Per Hunstad, Karsten Lilleheim, Jan Ove Steffensen, Petter Sandvik, Gunnar Lorgen og Jan-Petter Albertsen.

Godkjenning av innkalling: Medlemmene gjort kjent med årsmøtet via mail til samtlige. Innkallingen godkjent.

 

Godkjenning av saksliste: Ble godkjent slik den forelå.

Valg av møteleder: Karl Johan Vatne

Valg av referent: Jan-Petter Albertsens

 

Harald Kjølås, tidligere leder av Seniorpresseklubben og mangeårig redaktør i Sunnmørsposten, ble minnet ved årsmøtets innledning.

 

Årsberetning: Godkjent slik den forelå med følgende tilføyelse: Tre av foreningens medlemmer deltok på landsforeningens årsmøte/reise til Gdansk i Polen sommeren 2017. Her ble aktiviteten til Seniorpresseklubbens i Møre og Romsdals presentert.

Regnskap: Regnskapet viser for driftsåret 2017 et overskudd på kr. 5.8127, 98 og et akkumulert overskudd på kr. 30.698,35. Til fratrekk fra dette kommer blomster til Harald Kjølås` båre og bevertning på årsmøtet.

Revisjonsberetning: Gjennomgang og anbefaling om godkjenning forelå fra valgt revisor Borge Otterlei. Vedtak: Regnskapet godkjent uten merknader.

 

Til drøfting: Fastsettelse av kontingent for 2018: Det var stemning for at denne økes, noe som blant annet vil gi styret litt større spillerom ved arrangement. Vedtak: Kontingenten for 2018 fastsettes til kr. 300 per medlem.

 

Til drøfting: Bør antallet medlemmer av styret utvides fra tre til fire? Karl Johan Vatne begrunnet styrets innspill med at fire medlemmer i styret bedre kan ivareta kjønnsbalansen og spredning av vervene mellom medlemmenes tidligere arbeidsplasser: Vedtak: Spørsmålet om utvidelse av antallet

medlemmer i styret utsettes i ett år.

 

Valg: Fra valgkomiteen forelå følgende forslag: Leder: Karl Johan Vatne. Nestleder og sekretær: Jan-Petter Albertsen. Kasserer: Gunnar Lorgen. Revisor: Borge Otterlei. Valgkomite: Odd Egil Valderhaug og Johan Hole. Disse ble valgt

.

Ålesund 10.januar 2018

Jan-Petter Albertsen (referent)

 

Oslo-veteraner på tur til Maihaugen og Skiblander

50 av Oslo-veteranene avsluttet vårsesongen med tur til Maihaugen på Lillehammer og båttur med verdens eldste hjuldamper fra Lillehammer til Gjøvik.

Turen var lagt opp av klubbens sekretær Ludwig Iversen og startet med buss fra Oslo. Underveis var Arne Finborud guide og fortalte om hva vi så fra vi passerte Eidsvold og oppover. Helveststriden mellom Ole Hallesby og kirken med biskop Kristian Schjelderup i spissen ble også inngående beskrevet da vi passerte Vang kirke, stedet der Hamar-biskopen ordinerte Ingrid Bjerkås til Norges første kvinnelig prest.

På Maihaugen fortalte tidligere redaktør i GD, Asbjørn Ringen oss om Lillehammer, rivaliseringen med Hamar, om Maihaugen og mediesituasjonen i Lillehammer.

På Skiblander var det selvfølgelig middag med tradisjonell laks og jordbær på menyen

 

Seniorpresseklubben Møre og Romsdal

 

Stortingsvalget i Møre og Romsdal

Tirsdag 5. september er det bare seks dager til valget. Hvilket utfall kan vi vente oss i landet og i Møre og Romsdal? Hva blir avgjørende i innspurten og hva slags regjering får vi?

Dette er spørsmål vi stiller når vi inviterer til det første møtet i Seniorpresseklubben etter ferien. Stedet er Parken hotell i Ålesund. Vi møtes klokka 11 og regner med at vi holder det gående totalt et par timer. Vi åpner med kaffe og noe å bite i fra hotellets disk (selvkost).

Til å analysere situasjonen får vi hjelp av tidligere sjefredaktør og politisk redaktør i Sunnmørsposten Harald Kjølås og programsekrær Trond Vestre i NRK Møre og Romsdal. Begge har lang erfaring med alt som handler om valg. Dessuten skal hver enkelt få spørre og kommentere alt hva en orker.

Men vi har også et par andre punkter på møteplanen: Inge Fænn skal orientere om en mulig tur til og med den nye toppheisen i Loen og dessuten gjør vi opp status for tippekonkurransen om eliteserien i fotball.

Vi har bak oss en innholdsrik og trivelig vår. Nå håper vi på samme gode oppslutning denne høsten.

Vel møtt alle sammen

Beste hilsen fra styret

Møre og Romsdal tar sommerferie

 

Det siste møtet før sommerpausen ble holdt i Sunnmørspostens lokaler, der vi etter et kort medlemsmøte var gjester ved et arrangement i regi av Sunnmørsposten og Bypatrioten.

Vi fikk bekreftet vår forhåndsanelse om at en fredag ettermiddag, spesielt rett før langhelg (pinse), ikke er et ideelt tidspunkt for våre medlemmer. Bare ni medlemmer stilte. Vi tar med oss denne erfaringen videre.

 

Under medlemsmøtet opplyste formannen om den fantastisk spennende utviklingen i vår interne tippekonkurranse om plasseringene til fylkets tre toppserielag i fotball. 15 medlemmer har gitt sine tips. Etter 11. serieomgang har vi disse lederne:

Delt førsteplass mellom Borge Otterlei og Ole Michael Ellefsens, begge med til sammen bare fire plasser bom! Råsterkt! Av personhensyn forteller vi ikke hvem som ligger helt på bunn.... Men i fotball endrer ting seg fort.

 

Formannen ba om reaksjoner på en mulig høsttur til Loen. Inge Fænn har luftet ideen om en midtuketur (med følge), dagstur eller overnatting, felles- eller privattransport, med anledning til å sveve til Hoven. Nølende svar i utgangspunktet, men dette trenger vi å tygge på. Styret tar gjerne imot reaksjoner. Konklusjonen var at styret og Inge kan jobbe videre med dette, og innhente et mer konkret tilbud.

 

Kasserer Gunnar Lorgen kunne opplyse at per 31. mai hadde klubben 36 betalende medlemmer.

 

Fellesmøtet med Smp og Bypatrioten var et åpent arrangement, godt besøkt. Foredragsholder var politioverbetjent Tore Barstad, opprinnelig fra Ålesund, nå politi i Oslo.

Han var styrkesjef ombord i "Siem Pilot" som reddet tusener på tusener av flyktninger i Middelhavet i de første norske operasjonene der. Han ga et gripende bilde av situasjonene og menneskene de fikk med å gjøre, under uhyre utfordrende forhold. Meget interessant var det også å få innblikk i de detaljerte forberedelsene som lå til grunn for operasjonene, både når det gjaldt bemanning og samarbeid, utfordringer rundt helse og smittevern, rent maritime operasjoner og vurderinger, og ikke minst forholdet til de tusener av mennesker de måtte ta seg av.

 

Det var en både rystet og imponert forsamling som forlot møtet etter et uhyre engasjert og engasjerende foredrag.

 

Neste møte i Seniorpresseklubben blir trolig i starten av september. Styret kommer tilbake med innkalling på vanlig måte.

 

God sommer!

 

Styret

 

Veteran-SKUP i Møre og Romsdal

 

Mai-møtet vårt tok helt av. Det begynte med en ide om å invitere VG-journalist Synnøve Åsebø til Seniorpresseklubben. Hun og kollega Mona Grivi Norman hadde vunnet årets gjeveste pressepris, SKUP.

Så kalket det på seg. Både Synnøve og Mona ville gjerne ta turen til oss i Ålesund. Redaktør Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten stilte auditoriet til disposisjon, lovte kaffe og sveler, ville gjerne ha med sine redaksjonelle medarbeidere, og sa ja til å holde et innlegg. Og så kunne hun gjerne invitere Redaktørforeningen i samme slengen.

Distriktssjef Hallstein Vemøy i NRK Møre og Romsdal sa også ja til å holde et innlegg, og til å invitere sine medarbeidere til møtet.

Dette ble etter hvert kjent for Journalistlaget i Møre og Romsdal som skulle ha vårsamling i Ålesund samme helg, og som hadde gravejournalistikk på programmet. De ville gjerne delta hos oss, snudde litt om på eget program, og var sjølsagt hjertelig velkomne.

I sum: Det ble et kjempemøte i vår målestokk, med rundt 50 engasjerte mediepersoner som tydelig satte pris på den fremragende presentasjonen til Synnøve og Mona, og mange deltok med spørsmål og kommentarer.

 

Alvorlig

 

Det var først og fremst alvoret i budskapet de to VG-journalistene hadde jobbet fram som trigget forsamlingen. I tillegg var det klart at de to hadde gjort en journalistisk bragd, både gjennom sin imponerende arbeidsinnsats gjennom lang tid, gjennom kunnskap, aldri ta et nei for nei, innhenting og bearbeiding av materiell, og sjølsagt presentasjon av artikler i avis og på nett. De laget rystelser helt opp til topps i helsesystemet, helseministeren inkludert. I ryggen hadde de hele VGs omfattende apparat.

 

Tvang i psykiatrien

Sakene dreier seg kort fortalt om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Ulovlig og tvilsom bruk av belter er gjennomgangstemaet. Det startet med et enkeltprosjekt der en pasient fortalte sin rystende historie. Så forsto journalistene at det lå mye mer bak enn de ante da de startet. Det utviklet seg til et graveprosjekt av dimensjoner.

 

De kontaktet 115 institusjoner som er godkjent for døgnopphold på tvang. De ba om spesifiserte opplysninger om bruk av mekaniske tvangsmidler i 2014 og 2015. Det fantes ikke elektronisk registrering - alt befant seg i håndskrevne protokoller. Etter langvarig kamp satt de igjen med et enormt materiale som måtte digitaliseres manuelt. 640 av sakene de kom over inneholdt beltelegginger som juristene mente var ulovlige eller sterkt problematiske.

 

En ny tid

 

For de fleste av Presseveteranene ble dette et møte med en form for journalistikk som tilhører en ny medietid, noe vi ikke kunne drømme om i vår egen virksomhet for 30 eller 50 år siden. Muligheter i form av en offentlighetslov som åpner nye dører, endring i holdninger hos mange maktpersoner som begynner å skjønne at samfunnet trenger denne åpenheten, og ikke minst at den digitale verden åpner enorme muligheter for å innhente og bearbeide data. Og så trengs det mediefolk som har kunnskap og ork til å stå for den enorme innsatsen som Synnøve og Mona har lagt for dagen.

 

Karl Johan Vatne

 

Billedtekst:

 

VG-journalistene Mona Grivi Norman (t.v) og Synnøve Åsebø, årets SKUP-vinnere, ga Presseveteranene et fengende innblikk i metoder de har brukt i avsløringene av bruk av ulovlig tvang i psykiatrien.

 

Årsmøte for Presseveteranene i Østfold

Protokoll fra årsmøte og medlemsmøte mandag 30. januar 2017

Sted: Smaalenenes Avis, Torget 12, Askim

Deltagende medlemmer: Leif Andersen, Nils Ottar Ask, Trond Degnes, Rolf B. Gundersen, Tom Helgerud, Jan Magnus Holtnæs, Gunnar Høidahl, Tor Idland, Carl Peter Løken, Teddy Madsen, Bjørn Steinar Meyer, Erling Omvik, Lars-Erik Pettersen, Erik Sagflaat, Dzevad Tasic, Elisabeth Vogt, Bjørn Ystrøm, Oddvar Aasen. Tilsammen 18 personer.

Dagsorden

1) Åpning og valg av ordstyrer og referent. Vedtak: Oddvar Aasen ordstyrer, Lars-Erik Pettersen referent.

2) Årsberetning for 2016. Vedtak: Årsberetning for 2016 enstemmig godkjent.

3) Regnskap. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2016, som balanserer med kr 17.711,- og viser et underskudd på kr 5.950,-. Underskuddet forklares med økte møteomkostninger. Kassebeholdningen pr 1.1. 2017 var kr 4.285,-. Regnskapet er revidert og funnet i orden av Leif Andersen og Tor Andersen. Vedtak: Regnskapet for 2016 enstemmig godkjent.

4) Forslag a) I den hensikt å bedre foreningens økonomi, foreslår styret at det åpnes for vinlotteri under medlemsmøtene. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

b) Erik Sagflaat fremmet forslag om at det innføres en ordning der medlemmene ilegges en egenandel til dekning av kostnader knyttet til medlemsmøtene. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Styret avgjør egenandelens størrelse i forkant av møtene.

c) Styret la fram forslag om at dagens kontingent på 250 kroner opprettholdes. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

d) Elisabeth Vogt fremmet forslag om følgende endring av vedtektenes paragraf 6: «Klubben ledes av et styre på fem personer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og to varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, dog slik at leder, kasserer og et varamedlem velges det ene året, kasserer, sekretær, styremedlem og et varamedlem det neste. Årsmøtet velger også valgkomite og revisorer for ett år av gangen. Styret bør tilstrebe å speile regioner, medier og kjønn. Årsmøtet holdes en gang i året innen utgangen av januar måned.». Vedtak: Vedtektsendringen enstemmig vedtatt, med den endring at leder og nestleder velges samme år.

5) Valg Trond Degnes har ønsket å fratre sitt styreverv. Valgkomiteen foreslo Carl Peter Løken som nytt medlem, og for øvrig gjenvalg av samtlige øvrige styremedlemmer. Som nytt varamedlem etter Carl Peter Løken, foreslås Bjørn Steinar Meyer. Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Styret for 2017 får dermed slik sammensetning: Oddvar Aasen (leder), Lars-Erik Pettersen (sekretær), Teddy Madsen (kasserer), Bjørn Ystrøm og Carl Peter Løken. Varamedlemmer: Bjørn Steinar Meyer og Gunnar Steen Iversen.

Revisorer: Gjenvalg av Leif Andersen og Tor Andersen. Valgkomite: Etter at Elisabeth Vogt takket nei til gjenvalg, får komiteen for 2017 denne sammensetning: Gunnar Høidahl, Trond Degnes og Jan Magnus Holtnæs.

 

 

 

 

Et nytt og interessant møte ble avviklet på Fagertun på Nøtterøy 23. mars med følgende deltakere: Janke Mürer, Tore Sandmoe, Arvid Christensen og Alma, Randi Johnsen, Steinar og Jeanet Gullvåg, Petter Christoffersen og Karen Fabritius, Yngve Tørrestad og Kine Cordoba, Grethe Horn Mathismoen, Liv Skallist, Per Ole Ranberg, Einar og Grethe Aaraas, Jorun Brevig, Arnt Revetal, Gunnar Grimstad, Tor Gervin og Turid, Martin Nilsen og Liv, Viola Jacobsen, Bjørn Hoelseth, Even Grinvoll, Trond og Tull Andersen og Audun Tjomsland.

 

Denne gangen hadde vi hentet foredragsholderen fra egne rekker, nemlig Einar Aaraas. Han holdt et meget interessant foredrag med tittelen «Triste skjebner – statsministre fra Vestfold». Innledningsvis ba Einar oss gjette hvor mange statsministre der har vært fra Vestfold, eller med tilknytning til fylket vårt. Så vidt sekretæren oppfattet, var det ingen som svarte 8, men veldig mange landet på 2 eller 3! Norge har i alt hatt 34 statsministre, hvorav altså 8 fra Vestfold, og Nøtterøy er en av landets store statsministerkommuner. De tre mest kjente vestfoldinger i statsministerstolen har vært Fredrik Stang, Johan Sverdrup og Trygve Bratteli. Andre vestfoldstatsministre har vært: Christian August Selmer, Francis Hagerup, Abraham Berge, Oscar Torp og Johan P. Syse. Einar hadde flere gode historier om de enkelte, og han ga oss også smakebiter fra noen av statsministrenes triste skjebner. Formann Randi Johnsen takket på vegne av veteranene og overrakte en smakfull liten gave.

 

 

Programmet for for vårsesjonen er på det nærmeste klart, men noen detaljer gjenstår slik at det kan komme korrigeringer. Datoene er imidlertid fastlagt, så de kan dere notere dere.

 

Møteplanen ser ellers slik ut:

 

11. mai drar vi til Preus fotomuseum i Horten.

22. juni samles vi på Signo – tidligere het det Døvehjemmet – i Andebu (Sandefjord m.a.o.!)

Styret arbeider også med å få i stand en tur til Skagen i slutten av august.

Alle møtene begynner som vanlig klokka 11.30.

Vi minner om at det fortsatt er mulighet for etternølere å melde seg på til landsmøtet i Gdansk 9.-11. juni.

Påmelding til årsmøtet skjer til Randi Johnsen, tlf. 33450349/41324924 eller e-post: randi@rjohnsen.net innen mandag 23. januar 2017.

 

Copyright © All Rights Reserved