Innspill til vedtektene

Godt nytt år, og takk for det gamle!

Blant annet landsmøtet i Gdansk, et fint opplegg med gode omvisninger, hyggelige middager og årsmøte, med møte med polske pressekolleger; én for og én i mot det polske regimet.

 

Presseveteranene har hatt en omtale av årsmøtet på nettsiden sin i høst, men vi er flere som savner et skikkelig årsmøtereferat. Et litt uvanlig innslag på årsmøtet var noen kritiske merknader og benkeforslag på ny leder av valgkomitéen. Riktignok falt forslaget, men medlemmer som ikke er til stede, bør også få vite om det som skjer på et årsmøte.

Med nye vedtekter regner jeg med at det blir bestemt at det skal skrives protokoll fra årsmøteforhandlingene, med valgte underskrivere, slik det vanligvis foregår i foreningslivet.

 

Regnskapet, med underskudd, ble godkjent av landsmøtet, men dessverre uten at noen av oss i forsamlingen stilte relevante spørsmål om hva styret tenker om økonomien i framtiden, når tidligere bidrag fra presseorganisasjonene tørker inn.

Jeg foreslår at Samarbeidsorganet tar Gunnar Gran-utvalgets innstilling fra 2013 opp av skuffen. Den konkluderte med at honorering av Samarbeidsutvalget på sikt burde opphøre.

Videre gjorde årsmøtet i osloklubben vedtak i 2013 om at tillitsvalgte i organisasjoner som vår, bør være ubetalte og basere seg på frivillig innsats. Det er også vanlig praksis i de aller fleste frivillige organisasjoner.

Det ble oppnevnt en vedtektskomité i høst, og i forslaget som ligger på Presseveteranenes nettside, heter det at ”styret tilstås en godtgjørelse som fastsettes av landsmøtet”.

Dette bør jo nå tas ut, i henhold til Granutvalget. Det skal svært gode argumenter til for at de relativt små oppgavene som styret har, skal honoreres, når alt arbeidet som skjer i lokalklubbene ikke har en slik ordning.

Da jeg var i styret i osloklubben som kasserer i åtte år, hadde vi i styret aldri en tanke om at

vi skulle ha honorar utover dokumenterte utlegg. Vår klubb hadde god økonomi og kunne hatt råd til det, men det falt oss aldri inn. I klubben vår har styret planlegging av åtte-ti medlemsmøter i året, samt andre arrangementer med ledsagere, med alt forarbeid dette medfører. Også arbeidet med landsmøtene er det de lokale klubbene som har, når de ikke blir avviklet i utlandet, som i fjor.

 

Honorarene til Samarbeidsutvalget var ukjent for oss, inntil de ble foreslått økt på landsmøtet i Kristiansand i 2011. De kunne ikke leses av regnskapet som ble framlagt på landsmøtene. Saken ble utsatt i Kristiansand, og da ble det såkalte ”lønnsutvalget” satt ned, med Gunnar Gran, Johanne Grieg Kippenbroeck og Inge Fosselie.

Siden har det var taust om honorarene, bortsett fra at et benkeforslag om økning ble satt fram på landsmøtet i Svolvær. Det ble nedstemt, men trolig er svært mange av presseveteranene, kanskje de fleste, ikke kjent med diskusjonen om honorarene.

 

Åse Tveiten

Presseveteranene i Oslo og Akershus

 

 

Copyright © All Rights Reserved