Adresser og Kalender

Møtekalender:

Enkelte av arrangementene oppgis med forbehold. Som hovedregel er alle arrangement åpne for medlemmer av andre seniorklubber. Ring sekretær på forhånd – se telefonlisten til høyre. OBS: Oslo-klubben har som hovedregel forhåndspåmelding.

 

Presseveteranene i Vestfold 2017

Programmet for høsten:

 

Torsdag 26. oktober – Besøk Kurbadet i Sandefjord

Torsdag 23. november – Besøk hos Matbørsen på Borgeskogen

Fredag 8. desember – Juleavslutning (muligens Park hotell)

Torsdag 25. januar 2018 – Årsmøte Landstadsenteret Sandefjord (?)

 

 

 

Oslo og Akershus 2017

 

Torsdag 5. oktober kl 15 - Norske statsministre er ikke som andre statsministere

Geir Helljesen kommer til oss igjen. Han bobler over med artige godbiter fra Løvebakken og politikerne han har møtt gjennom et langt liv som reporter.

 

Torsdag 2. november kl 15 - USA under Donald Trump

Eirik Bergesen er en politisk analytiker, som spenner over et stort register. Han har en del å fortelle om Donald Trump - han amerikaneren, du vet.

 

Torsdag 19. oktober - Utflukt under planlegning

Mye kan skje - følg med!

 

Julegilde: 30. november:

Samme sted, samme tid, samme stemning: Schafteløkken på Frogner!

Veteranklubb-adresser:

Samarbeidsorganet:

 

Fungerende leder:

Nestleder: Wibecke Lie, tlf . 911 91 319, E-post:wibecke.lie@gmail.com

Styremedlem: Tore Sjølie, 916 63 999 E-post: tore-sj@online.no

Sekretær/forretningsfører: Lars Strand, 922 66 474. E-post: lars.strand2@ebnett.no

Varamedlem: Johanne Grieg Kippenbroeck, 926 04 070. E-post: johanne@kippenbroeck.com

 

Presseveteranene i Oslo:

Leder: Ellen Marie J Arefjord, 992 54 387 E-post: ellen.marie.arefjord@online.no

Sekretær: Ludwig Iversen, 934 47 817 E-post: ludwig.iversen@gmail.com

 

Oslos egen hjemmeside: http://presseveteraner-oslo.net/

 

Presseveteranene i Agder

Leder: Nils Petter Vigerstøl, 47813047

E-post: post@gaveca.no

Kontaktperson:Svein Erik Helvik 909 26 210

Epost: se@helvikpost.no

 

Presseveteranene i Bodø:

Kontaktperson: Anne M Grenersen. Telf. 48050015

E-post: annemgrenersen@gmail.com

 

Presseveteranene i Innlandet:

Leder og sekretær: Svein Sjølie, 91156216 E-post: svein@sjolie.no

 

Presseveteranene i Hordaland:

Olav Garvik (styreleder) – olavgarvik@hotmail.com – 91307352

Audun Stølås – audun3149@gmail.com – 90060883

Laila Stabell – lailastabell@icloud.com – 90219756

Marit Hannaas Larsen – marihala@online.no – 93264494

Berit Kvalheim (vara) – beritkvalheim@hotmail.com – 91335960

 

Presseveteranene i Hålogaland

Leder: Johs. Sørvoll, 952 36 703, E-post: jarl.aspaker@gmail.com

 

Presseveteranene i Møre og Romsdal:

Leder: Karl Johan Vatne, 90201226, e-post: kjat@icloud.com

Nestleder og Sekretær: Jan Petter Albertsen, 90201229 E-post: jpa@albertsen.priv.no

 

Presseveteranene i Telemark

Leder: Per Solli, 913 12 584 E-post: pesoll2@online.no

Sekretær: Rolf Nilssen, 957 80 836. E-post: ronilssen31@gmail.com

 

Presseveteranene i Trøndelag:

Leder:Ada Schwabe Einarsen, 928 66 878 E-post: aschwabe@online.no

 

Presseveteranene i Vestfold:

Leder: Randi Johnsen, 413 24 924 E-post: randi@rjohnsen.net Sekretær: Janke Mürer, 900 43 751 E-post: jankem@online.no

Følg oss på Facebook: Presseveteranene i Vestfold

 

Presseveteranene i Østfold:

Leder: Oddvar Aasen, 952 85 986, E-post: oddvar-a@online.no

Sekretær: Lars-Erik Pettersen, 901 22 168, E-post: larpett@online.no